Bol u kolenu vodič za dijagnozu i tretman

Bol u kolenu mogu da izazovu brojne povrede, stanja i oboljenja.

Bolovi u kolenima su mogući sa prednje strane, unutrašnje, spoljne ili zadnje. Lokacija bola je nekad bitna za dijagnozu. Bolovi u kolenima su često praćeni otokom kolena ili ograničenjem pokreta.

Takođe bol u kolenima nekad može da bude stalni ili povremen, prisutan samo u mirovanju ili naporu.

Samo tačna dijagnoza i adekvatan tretman omogućuju pun oporavak i sprečavanje neželjenih oštećenja i komplikacija.

Pitali smo ortopedskog hirurga dr Radoičića da nam u nastavku teksta odgovori na najbitnija pitanja u vezi ovog stanja.

bol u kolenu bolovi u kolenima u mirovanju pri hodanju pri savijanju iznad čašice sa prednje sa unutrašnje strane lečenje

Bol u kolenu - kome se obratiti

Koleno je najveći i najkompleksniji zglob u ljudskom telu. Koleno trpi velika opterećenja tokom svakog koraka ili skoka. Pored brojnih degenerativnih stanja česte su povrede ali i oštećenja ili upale za koje je neophodno ortopedsko lečenje.

Bolovi u kolenima, sa ili bez otoka i ograničen pokret kolena su obično dovoljan razlog za javljanje ortopedu.

Samo tačna dijagnoza i adekvatan treman omogućuju pun oporavak  i povratak aktivnostima.

Bolovi u kolenima su prvenstveno oblast rada za ortopede, reumatologe i fizijatre. Naravno i svi ostali specijalisti mogu da se uključe ukoliko ima potrebe.

Anatomija kolena

Koleno čine četri kosti – femur, tibia, fibula i patela, odnosno butna kost, dve kosti potkolenice i čašica.

Najvažniji ligamenti kolena su prednji ACL i zadnji ukršteni ligament PCL, spoljni i unutrašnji kolateralni ligament. Koleno ima dva meniskusa spoljni meniskus i unutrašnji meniskus. Dve velike tetive kolena su tetiva kvadricepsa i patelarna tetiva.

Hrskavica kolena oblaže kosti koje čine zglob kolena. Hrskavica kolena je kompleksna i anatomski prilagođena da izdržava izuzetno velike stresove. Očuvana zdrava hrskavica kolena je izuzeno značajna za bezbolan pokret kao i trajnost kolena.

Bol u kolenu - Uzroci bola

Odakle bolovi u kolenu

Postoje brojni razlozi za bol u kolenima. 

Danas su daleko najčešći uzroci bola u kolenu oštećenja koja nastaju na zglobovima i hrskavici usled godina – gonartroza, sportske i druge povrede meniskusa, ligamenata (ACL, PCL, MCL, LCL) i tetiva. Nešto ređi ali svakako mogući su i drugi kao projektovanje bola iz drugih regija (kukkičma, stopalo potkolenica…) tumori, dermatološka i reumatološka oboljenja.

Bol i otok kolena sa ili bez ograničenja pokreta mogu da izazovu upale sinovitisi kolenainfekcije, prelomi i posledice preloma kolena (platotibijalnisuprakondilarni prelom femura i prelomi čašice kolena)

Moglo bi da se kaže da su kod mlađih češći razlog bola u kolenu povrede i upale, od istezanja preko meniskusa do preloma. Dok je kod starijih dominantno najčešći razlog ,,trošenje,, kolena usled artroze odnosno gonartroze osteoartritisa kolena

Bol u kolenu sa unutrašnje strane

Bol u kolenu sa unutrašnje strane je najčešća lokacija bola u kolenu. Bol u kolenu je moguć pri savijanju, u čučnju, pri hodanju, sa prednje strane ili pozadi kolena.

Ipak bol u kolenu sa unutrašnje strane je najčešći. Više je razloga za to. Iz nekih razloga češća je artroza tj. oštećenje hrskavice kolena sa unutrašnje strane, češći su raskidi povrede meniskusa sa unutrašnje strane kolena, čak i čašica iskače upolje tj. oštećenje je sa unutrašnje strane kolena.

Podatak da je bol u kolenu sa unutrašnje strane ukazuje na lokaciju oštećenja i značajno pomaže u dijagnozi i određivanju tretmana.

 

Bolovi u kolenima dijagnoza

Kako se dijagnostikuje bol u kolenu

Dijagnostika započinje kliničkim pregledom. Bol u kolenu, je najčešći simptom nekog poremećaja u kolenu. Potom nastavljamo snimanjima – ultrazvuk kolena, rendgen kuka, MR, CT ili nekad PET scan. Laboratorijske analize krvi ili punktata kolena su takođe nekad potrebne za pravilnu dijagnozu.

Kako bi se izbegli previdi nekad lekar može da zatraži i snimke susednih regija, kuka, stopala ili LS kičme, EMNG ispitivanje, ili MR lumbosakralne kičme.

U određenim situacijama za adekvatnu dijagnozu bola i otoka kolena neophodna je artroskopija kolena (kamerom se ulazi u zglob kolena).

Kako izlečiti bol u kolenu

Pitanje kako izlečiti bol u kolenu ima dva odgovora u zavisnosti od uzroka – neoperativno i operativno. Neoperativne metode imaju predost sve dok je moguća njihova primena. Za neka stanja su potrebne kombinacije ova dva pristupa.

Presudno za uspeh je da vam se pripremi i predloži individualno prilagođen plan terapije.

Bolovi u kolenima neoperativno lečenje

Bolovi u kolenima se primarno tretiraju neoperativnim metodama. 

Pored lekova protiv bolova i fizikalne terapije za bol u kolenu dostupne su i druge mogućnosti. Prvenstveno kod lečenja gonartroza to jest osteoartritisa kolena danas se primenjuju vrlo bezbedne i često uspešne terapije injekcijama za koleno od injekcija hijaluronske kiseline preko PRP matičnih ćelija. 

Kod određenih stanja može da se savetuje upotreba suplemenata. Primena injekcija za koleno nekad može da potpuno otkloni bol u kolenu i odloži degenerativne promene. To je pristup gde se trudimo da se hrskavica kolena sačuva za što duži period.

 

zamena kolena artroplastika ugradnja proteze kolena veštačko koleno endoproteza

Bolovi u kolenima operativno lečenje

Kako izlečiti bol u kolenu operacijom. Za neka stanje i povrede jedino operacija kolena može da dovede do izlečenja.

Postoje izuzetno uspešne operacije za rešavanje bolova u kolenu kod urođenih deformiteta, preko sportskih povreda, preloma do teških stepena osteoartritisa kolena. Kad se urade na savremen način modernim implantima očekuje se vrlo kratko zadržavanje u bolnici i ubrzan oporavak. 

Zahvaljujući izuzetnom napretku u tehnici brojna stanja i povrede rešavamo minimalno invazivno, praktično bez dodatnih oštećenja tkiva tokom intervencija sa izuzetno brzim oporavkom.

Brojna stanja koja su ranije zahtevala velike otvorene rizične operacije kuka danas mogu da se reše minimalno invazivno artroskopijom kolena

Takođe operacije preloma kuka i ugradnje endoproteze kolena danas u Dr Dren rutinski možemo da izvedemo minimalno invazivno sa ubrzanim oporavkom.

Rešenja za bol u kolenu

Bolovi u kolenima mogu da se tretiraju na više načina. Od lekova protiv bola – analgetika, preko suplementacije i fizikalne terapije pa do raznih operativnih procedura.

Lekovi protiv bolova analgetici - NSAIL

Analgetici – lekovi protiv bolova su nekad neophodni radi ublažavanja bolova u kolenu, kukovima i dr. zglobovima. Najčešće se predlažu i primenjuju brojni nesteroidni antiinflamatorni lekovi (NSAIL). 

Radi se o vrlo velikoj grupi lekova od kojih su među poznatijim svakako brufen, diklofen, voltaren, rapten i sl. Međutim NSAIL mogu da dovedu i do brojnih neželjenih i štetnh efekata. Posebno mogu da imaju agresivno dejstvo na želudac, a mogući su i kardiovaskularni problemi, poremećaji koagulacije, i neka štetna dejstva na bubrege i jetru. Uz ove lekove se često primenjuju lekovi za ,,zaštitu želuca,,.

Svakako da se treba posavetovati sa lekarom pre primene i pročitati prateća uputstva kontraindikacije i mere opreza. Moguća je i poželjna primena gelova sa analgeticima ili prirodnim sastojcima, jer se veruje da deluju lokalno i da imaju manje neželjnih efekata.

Postoje brojni suplementi koji su namenjeni za regeneraciju i čuvanje hrskavice zglobova, između ostalih, kuka i kolena. Jako često se preporučuju kod artritičnih oštećenja kuka, kolena i drugih zglobova. Često i kao prevencija daljih oštećenja i čuvanje i regeneraciju preostalih dobrih zglobova.

Naša preporuka je ORTHOGOL.

Suplementi za zglobove su najčešće kombinacije jedinjenja koja se nalaze u hrskavicama i zglobnoj tečnosti. Najčešće sadrže glukozamin sulfathijaluronhondroitin sulfatesktrakt boswelliegavezkolagen, nekad i neke vitamine i minerale.

Nalaze se u obliku kapsula, praškova za oralni unos ili u obliku specijalnih gelova.

Kako izlečiti bol u kolenu fizikalnom terapijom

Kod svih bolnih sindroma pa i kod bola u kolenu, kuku, kod artroza, artritisa zglobova fizikalna terapija je nezamenljiva i neizostavna.

Fizikalna terapija podrazumeva sve postupke od samostalnog vežbanja i istezanja do primene neke od brojnih terapijskih aparata i opreme.

Na artrozama i oporavku posle operacija artroza moguće je primeniti gotovo svu paletu savremenih opcija fizikalne terapije.

Na linku ispod navodimo i ukratko vas upoznajemo sa nekim od najpoznatijih opcija, za ublažavanje tegoba. Primenjuju se u slučajevima koji nisu za operativno lečenje ili kada se ono iz različitih razloga odlaže.

Pored operacija u Dr Dren se primenjuju i druge terapije.
Bol u kolenu mogu da saniraju adekvatno odabrane injekcije za koleno.

Od injekcija hijaluronske kiseline preko PRP injekcija i BMAC matičnih ćelija.
Danas se primenjuju znatno ređe ali su u određenim slučajevima moguće i primene inekcija kortikosteorida tzv. blokade.

Imamo odlične tekstove o injekcijama u ortopediji. Za najbolju opciju za vaša kolena preporučujemo da pročitate više o injekcijama i naravno konsultujete naše stručnjake.

Danas su čest nalaz povredjeni meniskus i/ili prednja ukrštena veza. Često se viđa i oštećena hrskavica kolena odnosno gonartroza osteoartritis kolena. Moguća su i druga stanja i povrede kolena. Zahvaljujući izuzetnom napretku u tehnici brojna stanja i povrede rešavamo artroskopski minimalno invazivno. 

Nekad su te operacije zahtevale ležanje i dugi oporavak a danas najčešće te intervencije izvodimo kao jednodnevnu hirurgiju sa izuzetno brzim oporavkom.

Pored artroskopija kolena česte su zamene kolena i operacije preloma kolena.

Kad nema drugog izbora za bol u kolenu posebno kod težih oštećenja kod osteoartrisa kolena, kod nekih deformiteta, tumora, ili nakon preloma jedino rešenje je zamena artroplastika kolena to jest ugradnja endoproteze kolena.

Dr Dren primenjuje savremeni pristup, kao i najmodernije vrhunske implante.

Kod operacija zamena u Dr Dren vaša bezbednost i smanjenje mogućnosti za neželjene posledice su nam najvažnije.

Zamena kolena endopotezama se radi odavno, sve je više pacijenata kojima je prvo koleno ,,dotrajalo,, a ima i slučajeva kad je iz nekih razloga neophodna ranija zamena endoproteze kolena.

Reviziona operacija kolena je obično teža, izazovnija i kompleksnija od primarne zamene kolena.

Jedan od danas najčešćih uzroka upornog i nekad jakog bola u kolenima je artritis kolena ili gonartroza, lat. gonarthrosis.

Stanje gde je koleno bolno, otečeno, nekad deformisano a pokreti nekad umanjeni. Glavni razlog je oštećena hrskavica.

Na raspolaganju su nam brojne opcije za lečenje. Stanje je izuzetno često i gonartrozi smo posvetili celu stranu pogledajte …

Podelite ako vam se dopalo:

4 одговора

 1. Koju kremu za bol u kolenu i bol u kukovima preporučujete, koje vitamine i koju fizikalnu terepiju za bol u kolenu spreda, unutra i pozadi kolena bol ide i niz cevanicu, a kuk boli u butini i pozadi ka zadnjici?

  Hvala za odgovor

  1. Poštovani preporučujemo Orthogol gel! Kao vrhunski suplement za zglobove naravno Orthogol!

   Fizikalna terapija ima brojne modalitete i najbolje je da na pregledu sa dr napravite indiviadualni plan za Vas.

   Srdačni pozdrav Dr Dren Ortopedija

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Sadržaj

Dr Dren društvene mreže

Popularno

Orthogol gel

Orthogol gel – deluje protiv bola, ukočenosti i otoka. Sadrži najbolje od prirode za zglobove, hrskavice, tetive i mišiće.

Orthogol

Orthogol kapsule – za čuvanje i povratak pokreta. Sadrže idealno balansiranu kombinaciju najboljih sastojaka za zdravlje zglobova.

Omogućuju optimalan unos preporučenih materija za održavanje zdravlja zglobova.

Budite obavešteni

Prijavite se za naš newsletter

Bez spama, samo obaveštenje ao novim proizvodima i akcijama.

Možete da poručite

možda je zanimljivo

skorašnji postovi

artroskopija kolena artroskopska endoskopska operacija kolena meniskusa i prednjeg ukrštenog ligamenta

Artroskopija kolena

Artroskopija kolena je minimalno invazivna ortopedska procedura. Omogućuje bezbedan uvid i intervencije na svim unutrašnjim strukturama kolena.

pročitaj više »
operacija meniskusa iskustva cena rehabilitacija fizikalna terapija oporavak

Operacija meniskusa

Operacija meniskusa je medicinski postupak koji se često koristi za lečenje povreda meniskusa u kolenu. Meniskusi su hrskavičasti

pročitaj više »

You cannot copy content of this page

Orthogol najbolje za zglobove dodatak suplement za zglobove tetive kosti hrskavicu glukozamin hondroitin sulfat hijaluron boswellia
orthogol gel najbolji gel za zglobove mišiće ligamente tetive
orthogol gel najbolji gel za zglobove mišiće ligamente tetive
bol u kolenu hrskavica hijaluorn prp injekcija

Važno je ko Vas pregleda i ko daje injekcije za zglobove

🎁 za vas

Dr Dren poklanja

posle primene hijaluronske injekcije

u Dr Dren na poklon potpuno besplatno dobijate ORTHOGOL gel

orto Injekcije, intervencije i pokloni!

3u1 hijaluronske injekcije od 18000 din

PRP inj. regenlab 24 000

 PRP i Hijaluron Cellular matrix 30000 din. 

BMAC za zglobove

POKLON Orthogol gel za datu injekciju

(pregled i stručno davanje su uključeni u akcijsku cenu ograničen broj injekcija, trajanje akcije do utroška planiranih inj.)

pozovite 069 693 640

Dr Dren AKCIJA !

Pokloni i popusti 

proverite ponudu i povoljnosti