Artroskopija kolena omogućuje najbolji uvid u stanje i tretman kolena

Artroskopija kolena

Artroskopija kolena je minimalno invazivna ortopedska procedura, omogućuje bezbedan uvid i intervencije na svim unutrašnjim strukturama kolena.  

glavna prednost je što omogućuje minimalno invazivne operacije na različitim strukturama kolena, za koje je ranije bilo neophodno otvaranje celog zgloba (artrotomija). 

Pitali smo ortopedskog hirurga dr Radoičića da nam u nastavku teksta odgovori na najbitnija pitanja u vezi ove procedure.

artroskopija kolena operacija kolena cena

Artroskopija kolena je minimalno invazivna intervencija

Artroskopije su jedne od najčešće izvođenih ortopedskih procedura. Zamenile su mnoge tradicionalne otvorene operacije.

Artroskopija kolena je savremena endoskopska dijagnostička i terapijska metoda. Često jedina prava opcija za adekvatnu dijagnozu i tretman brojnih povreda i oboljenja kolena. Uz artroskopiju ramena je jedna od artroskopskih procedura koju hirurzi Dr Drena najčešće izvode.

Artroskopija se izvodi uvođenjem kamere u zglob, omogućuje izvanredan uvid u zglob kolena i predstavlja najbolji metod za identifikaciju i operativno lečenje brojnih stanja u kolenu.

Omogućuje bezbedno i savremeno lečenje povreda i oboljenja kolena i to kao jednodnevna intervencija.

Zašto se radi artroskopija kolena

Često se za artroskopiju kolena kaže da je to operacija meniskusa. Međutim artroskopska operacija meniskusa je samo jedna od indikacija za artroskopiju kolena. Kako artroskopija kao oblast napreduje tako se i proširuje broj indikacija za primenu ove izuzetne tehnike.

Kad je potrebna artroskopija kolena? Najjednostavniji odgovor je kad postoji bol u kolenu i otok koji traje u dužem periodu a ne prolazi. Možemo da identifikujemo najčešće razloge za artroskopske operacije kolena.

Indikacije za artroskopije kolena

 • Raskid meniskusa, lezija povreda meniskusa – meniscektomija ili ušivanje meniskusa
 • Raskid rekonstrukcija ligamenata prednji ukršteni ligament ili zadnji (ACL i PCL)
 • Zglobni prelomi – repozicija i fiksacija
 • Slobodna zglobna tela slobodno telo u kolenu – endoskopsko uklanjenje
 • Luksacije čašice iščašenje čašice – stabilizacija
 • Oštećenja hrskavice (hondralni defekti) sa ili bez slobodnih tela
 • Osteoartritis gonartroza
 • Zapaljenje sinovije zglobne ovojnice sinovitis kolena
 • Infekcije kolena

Dr Radoičić Dragan je expert za artroskopije kolena. Više hiljada pacijenata sa problemima meniskusa i ukrštenih ligamenata i oštećenja hrskavice kolena mu je ukazalo poverenje. Dr Radoičić je naš najbolji ortoped za koleno i artroskopije.

Artroskopija kolena i povreda meniskusa

Povreda meniskusa to jest raskid meniskusa je česta povreda. Povreda meniskusa je najčešći razlog za artroskopiju kolena. Mada nije svaki raskid meniskusa dovoljan razlog da se radi artroskopija. 

Najbolje je da sa doktorom koji se bavi artroskopijom proverite da li je za vaš bol u kolenu i otok razlog povreda meniskusa. Zatim da li je potrebna intervencija ili postoje druge opcije da se bol u kolenu i otok uklone bez operacije. U svakom slučaju bol u kolenu je alarm da nešto preduzmemo. Stanja koja mogu da se lako reše artroskopijom često odloženo dovode do ozbiljnih posledica i oštećenja kolena, najčešće gonartroze. Zato čuvajmo kolena za buduće izazove.

Artroskopija kolena anestezija

U razgovoru sa doktorom u Dr Dren dobićete sve informacije u vezi anestezije. Moguće su brojne anesteziološke opcije. Naprimer lokalna samo koleno, regionalna – noga u anesteziji, kratkotrajna analgosedacija i opšta anestezija.

Ukoliko vam se intervencija izvodi u lokalnoj anesteziji možete da pitate doktora šta je pronašao i šta planira da radi. I da to sve vreme pratite na monitoru. Postoje posebnop razvijeni anesteziološki i ortopedski pristupi koji nam omogućuju da artroskopije kolena u Dr Dren izvodimo kao jednodnevne bez zadržavanja posle intervencije.

Artroskopija kolena je jednodnevna intervencija

U Dr Dren Ortopediji operacija kolena artroskopija se izvodi kao jednodnevna hirurgija. U najvećem broju slučajeva nisu potrebne štake i dozvoljavamo pun oslonac na operisanu nogu.

Po obavljenoj dijagnostičkoj artroskopiji doktor nastavlja proceduru reparacijom ili uklanjanjem oštećenih tkiva. Postoje brojni instrumenti za rad u kolenu. Najčešće različite makazice, punch-evi, artroskopski motorizovani shaveri, i posebni radiofrekventni sistemi odnosno elektrode za sečenje, ablaciju ili hemostazu.

Procedura najčešće traje sa pripremama od 30 do 60 minuta.

artroskopija kolena artroskopska operacija kolena

Prednosti artroskopije Dr Dren

Najbolja opcija za povrede meniskusa i ligamenata

 • Minimalno invazivna intervencija koja može da reši bolna stanja
 • Vraća pokret i čuva zglob
 • Potpuni uvid u stanje hrskavice meniskusa, ukrštenih veza i ostalih struktura kolena
 • Najbolja opcija za mlađe, profesionalne sportiste i rekreativce
 • Za povratak na teren i brz oporavak

Preoperativna priprema za artroskopiju kolena

 • Artroskopija je izuzetno bezbedna intervencija.
 • Procenat komplikacija kad intervenciju izvode obučeni lekari je zanemarljivo mali.
 • Kao i za svaku planiranu operativnu proceduru, neophodna je preoperativna priprema
 • Obzirom da te intervencije u Dr Dren rutinski radimo u lokalnoj anesteziji, priprema je relativno jednostavna i možete da se informišete na linku za preoperativnu pripremu.
 • Sa našim osobljem možete da dogovorite sve detalje oko pripreme i prijema. Obično je potrebno da dođete sat do dva pre intervencije. Dobićete i uputstva u vezi unosa hrane i pića i na dan planirane artroskopije  kao i uputstva u vezi oporavka i kontrola.

Mogući rizici i komplikacije artroskopije

 • Moguće komplikacije se nakon artroskopije kolena dešavaju ekstremno retko
 • Najčešće su krvarenje i izlivi u kolenu, infekcije, tromboze. Ali i različiti tehnički problemi kao prelom instrumenata.
 • U slučaju povišene temperature, otoka noge i crvenila koje ne prolazi, pojave osećaja pritiska u natkolenici i/ili potkolenici, inteziviranja bola, potrebno je da se javite svom lekaru.

Artroskopija kolena oporavak

Doktor možda odluči da ušije artroskopske ubode ili ih ostavi neušivene. Oporavak je značajno brži nego kod otvorene hirurgije. Poštujte postoperativna uputstva koja vam je dao lekar Dr Drena. Podignite nogu dok odmarate i eventualno koristite led po uputstvu.

Oporavak posle artroskopije i kontrole

Na prvoj kontroli promenićemo vam zavoj, mnogo lakšim. Dobićete dodatna uputstva za oporavak, položaj noge, eventualno upotrebu pomagala, hod, aktivnosti i po potrebi za fizikalnu terapiju. Posebno obratite pažnju na savete u vezi terapije i vežbi za aktivaciju i jačanja muskulature kolena. Primena leda (samo po instrukcijama dr) ili lokalnih gelova i krema kao što je Orthogol gel nekad može da koristi i da olakša oporavak. 

Za artroskopije generalno pa i za artroskopiju kolena važi da su jedne od najbezbednijih hirurških intervencija.

Aktivnosti i povratak na posao posle artroskopija

Oporavak posle operacije meniskusa tj. obične artroskopije bi trebalo da je vrlo brz. Očekivano je da ste brzo sposobni za rad bez upotrebe pomagala u roku od nekoliko dana do par nedelja. retko je potrebno da se u prvo vreme nekoliko dana koriste štake. 

Budući da se u skorije vreme sve češće izvode potpuno artroskopske reparacije meniskusa, posebno dizajniranim instrumentima i šavovima postoje određene specifičnosti. Ukoliko je izvedena reparacija meniskusa u zavisnosti od operativnog nalaza postoji mogućnost da se određeno kraće vreme nakon operacije krećete uz pomoć štaka sa punim i delimično dozvoljenim osloncem na operisanu nogu.

Artroskopska operacija kolena oporavak koliko traje

U svakom slučaju, najbolje je da sa našim hirurgom prokomentarišete stepen povrede i oštećenja kolena. Takođe možete da pitate šta je učinjeno artroskopijom i da li su potrebne dodatne intervencije kao naprimer rekonstrukcija prednje ukrštene veze.

Ukoliko su teža oštećenje u pitanju, ili je izvedena neka od procedura koje zahtevaju dodatno mirovanje (reparacija meniskusa, transfer hrskavice i sl.) moguće je da će oporavak i odsustvovanje potrajati i nekoliko nedelja. Sa mogućnošću da vam lekar preporuči izbegavanje određenih aktivnosti i sportova i promene u redovnim aktivnostima.

Artroskopija kolena iskustva

Artroskopije odlikuje izrazito nizak procenat komplikacija, brz oporavak i povratak radnim i sportskim aktivnostima.

U Dr Dren artroskopije izvodimo redovno i imamo izuzetno veliko iskustvo. Neprestano se usavršavamo i unapređujemo artroskopije kolena ramenakukaskočnog zgloba i ostalih. Ovu intervenciju izvodimo u kao jednodnevnu hirurgiju. Koristimo savremenu opremu, sa minimalnim rizicima i primenom specijalnih jednokratnih setova i instrumenata (koji se koriste samo za jednog pacijenta jednokratno).

Artroskopija fizikalna terapija

U najvećem broju indikacija za artroskopiju izvedenu u Dr Dren važi da, u najvećem broju slučajeva, izlazite sa punim osloncem nakon operacije. Trudimo se da  najvećem broju naših pacijenata nije potrebna postoperativna fizikalna terapija. Naravno postoje stanja gde je profesionalna fizikalna terapija preporučljiva i vrlo bitna za kompletan oporavak posle artroskopije. 

Za profesionalne sportiste po potrebi posebno prilagođavamo i planiramo pre i postoperativni postupak. U nekim slučajevima primenjujemo posebne ortobiološke metode kao što je PRP terapija, injekcije hijaluronske kiseline ili kombinacije .

Artroskopija kolena cena

Cena artroskopije kolena u Dr Dren aktuelne su na linku cena. 

Cene artroskopija se dodatno egzaktno određuju na pregledu i zavise od prethodnog stanja u kolenu. Potom od rtg snimaka i nalaza magnetne rezonance kolena. Zavise najviše od potreba i planiranja vremena za rad i potrošnog materijala. Zavisi i od doktora koji izvodi artroskopiju. Potom mogu da utiču i eventualne dodatne procedure ukoliko ih doktor preporuči a vi se složite i dogovorite pre intervencije.

Postoje brojne indikacije za artroskopiju kao i brojne operativne mogućnosti. Ponuda jedne jedinstvene cene za sve vrste artroskopskih procedura kolena u privatnoj praksi često nije moguća, a trudimo se da uvek ponudimo najpovoljniju opciju

Zato je najbolje da, ukoliko imate potrebu za artroskopijom, planirate konsultaciju sa našim stručnjacima (na linku cena su dostupne okvirne najčešće cene za intervenciju).

Artroskopija kolena 

je savremena dijagnostička i terapijska minimalno invazivna procedura koja nam omogućava da na bezbedan način rešimo brojne probleme u kolenu. 

Artroskopija ima brojne prednosti jedna od najvažnijih je brz oporavak, i kad je izvode stručna lica ima izuzetno malu mogućnost za komplikacije. 

Dr sci med Radoičić Dragan, ortopedski hirurg, odgovara Vam na najčešća pitanja u vezi artroskopija kolena. 

00:01 Šta je to artroskopija kolena 00:31 Artroskopija je minimalno invazivna 00:46 Kako se radi artroskopija kolena u kojoj anesteziji 01:10 Koje su komplikacije artroskopija kolena 01:54 Zašto se radi artroskopija kolena 03:05 Koja je anestezija za artroskopiju kolena u Dr Dren 03:58 Artroskopija kolena Indikacije Razlozi 04:42 Kakav je uspeh artroskopija kolena 05:19 Preoperativna priprema za artroskopiju kolena 06:09 Artroskopija i fizikalna terapija 

@DrDrenOrtopedija 

Dr Dren Ortopedija ☎️+381 69 693 640 i 📧 drdrenortopedija@gmail.com

Podelite ako vam se dopalo:

37 одговора

 1. Koja je cena artroskopije kolena kod vas?
  Da li mogu da biram kod kog doktora želim
  Koliko je oporavak dijagnoza je Laesio mesnisci med. Genus sin. M 23.2
  Hvala

 2. Postovani, Imam 21 godinu i bol u desnom kolenu vec 9 meseci, radjen mi je MR desnog kolena koji je pokazao: Rascep lateralnog meniskusa sa parameniscealnom cistom raskid ACL i intraartikularni izliv. Vec 9 meseci imam konstantan bol u desnom kolenu koleno mi se koči i zaboli nekad baš jako. Nekad otekne pa se smanji otok. Mozete li mi reci sta trebam da radim, idem već mesecima na fizikalnu terapiju, da li bi trebale neke punkcije ili samo operacija? Znači meniskus cista i prednji ukršteni su mi problem. Želim da nastavim da se bavim sportom. KOliko košta artroskopija kolena koliko operacija prednjih ukrštenih kod dr Radoičića. Hvala unapred, Anastasija

  1. Poštovani,
   konsultovali smo ortopeda dr sc med Radoičića, i u vašem slučaju ako je zaista tako kako ste napisali, najpre nikakva punkcija kolena ne može da vam reši problem. Samo artroskopija kolena bi mogla da vam reši meniskus to jest raskid meniskusa. Ali ako ste mladi i želite da nastavite da se bavite sportom potrebna vam je operacija prednjih ukrštenih ligamenata odnosno rekonstrukcija ACL. To je isto artroskopska intervencija i u toku te operacije se reši i meniskus.
   Tako da je naš predlog za vaše stanje operacija prednjih ukrštenih i operacija meniskusa. Za meniskus je moguća reparacija ili parcijalna meniscektomija to bi vam dr sve objasnio.
   Operacija prednjih ukrštenih ligamenata cena je dostupna u cenovniku na sajtu
   U svakom slučaju najbolje je da zakažete pregled kod dr Radoičića i ponesite MR nalaze, dobićete sve informacije u vezi intervencije i ostalih pitanja.
   http://drdren.com/kontakt/

   Hvala
   Srdačni pozdrav

 3. Dobro jutro,
  Ja sam MIlica, imam 27 godina, aktivno treniram, imam povredu kolena na skijanju. Magnetna rezonancija dijagnoza zaključak je raskid medijalnog meniskusa buket handl i LCA pokidan. Već sam bila na dva pregleda i kod vas bi bilo neko treće mišljenje. Pre toga bi imala nekoliko pitanja u vezi kolena.
  Prvo već znam da mi treba artroskopija kolena i operacija prednjih ukrštenih ligamenata ligamentoplastika. Znam da treba pregled vašeg doktora ali pre toga me interesuje da li preporučujete prvo artroskopiju pa onda ligament ili sve odjednom. A povreda je pre nekoliko dana i još mi je koleno otečeno.
  Koja je cena samo artroskopija povreda meniskusa a koja cena za prednji ukršteni ligament, a koja je cena ako se sve radi odjednom?

  Hvala

 4. Dobar dan,imam 36 godina
  treba mi artroskopija kolena, za meniskus i oštećena hrskavice kolena tačnije u pitanju je meniskus i oštećenje hrskavice između patele i femura.
  koliko košta artroskopija kolena, koliko se čeka za prijem i da li mogu da se vratim na posao za dve nedelje, posao je kancelerijski i povremeno kraće relacije u automobilu?

  Hvala

 5. Poštovanje,
  meni je doktor Dragan radio artroskopiju za meniskus levog kolena 2012. godine sve je odlično koleno je još od operacija odlično i ovim putem ga pozdravljam. Treba mi isto da se uradi meniskus ali desnog kolena.

  Hteo bih kod vas da to radi dr Radoičić zvao sam telefonom vaša medicinska sestra kaže da dođem ba pregled za meniskuse ili da pošaljem mejl pa zato ovako pitam da li mogu da dobijem popust ili cenu kao što je na internetu od 120000 ili manju za artroskopiju kolena jer ja sam stari pacijent od vašeg doktora ?

  Hvala
  Branislav

 6. Poštovanje
  imam sledeće stanje a da ne šaljem lični izveštaj prepisaću tačno kako mi piše (u pitanju je drugi doktor):

  Laesio menisci medialis dex. M23.2
  Chondromalatio patellae dex. M22.4
  Instabilitas genus dex. M23.5

  po izveštaju još : indikovana je operacija artroskopija kolena.

  Moja pitanja su
  Koliko mi je oporavak ako radim kod vas artroskopiju kolena
  Koja je cena za to sa svim ukupno
  da li moram i koliko dana ukupno da idem na robota za artroskopiju ?

  inače ja sam Boban, imam 38 godina, pomalo rekreativno fudbalom i malo sam preko norme za težinu ali ne pijem lekove nepušač.
  čekam odgovor ako može u skorijem roku
  Hvala

 7. Poštovani,

  Sve artroskopije kolena radimo u bezbednoj lokalnoj anesteziji: Oporavak je brz nakon ,,obične,, artroskopije kolena za meniskus kao kod vas nema potrebe ni za kakvim ,,robotima,,.

  Dobijamo često pitanja u vezi tzv. robota a radi se o CPM mašini koju imamo i koja je u osnovi prosta sprava koja postoji već decenijama.
  Dr Radoičić je ne primenjuje posle običnih artroskopija. Što je i naše iskustvo potvrdilo.

  Već kaže da ako vam je potreban taj takozvani ,,robot,, posle obične artroskopije onda nešto ozbiljno nije u redu sa artroskopijom tj. operacijom koju ste imali ili postoje neke druge ideje.

  U zavisnosti od nalaza u kolenu postoji mesto za adekvatnu fizikalnu terapiju nakon artroskopije kolena i dobićete odgovarajuće preporuke, kao što postoji mesto i vreme za CPM nakon određenih operacija.

  U svakom slučaju ako želite da bespotrebno posle intervencije provodite vreme na CPM mašini možete kod nas posle artroskopije besplatno koliko god želite.

  Preporučujemo da nas nazovete i da zakažete konsultaciju u vezi artroskopije kolena za vaš meniskus i oštećenje hrskavice na čašici, dobićete sve dodatne detaljne informacije.

  Hvala
  Srdačni pozdrav
  Dr Dren

 8. Poštovani,

  Sve artroskopije kolena radimo u bezbednoj lokalnoj anesteziji: Oporavak je brz nakon ,,obične,, artroskopije kolena za meniskus kao kod vas nema potrebe ni za kakvim ,,robotima,,.

  Dobijamo često pitanja u vezi tzv. robota a radi se o CPM mašini koju imamo i koja je u osnovi prosta sprava koja postoji već decenijama.
  Dr Radoičić je ne primenjuje posle običnih artroskopija. Što je i naše iskustvo potvrdilo.

  Već kaže da ako vam je potreban taj takozvani ,,robot,, posle obične artroskopije onda nešto ozbiljno nije u redu sa artroskopijom tj. operacijom koju ste imali ili postoje neke druge ideje.

  U zavisnosti od nalaza u kolenu postoji mesto za adekvatnu fizikalnu terapiju nakon artroskopije kolena i dobićete odgovarajuće preporuke, kao što postoji mesto i vreme za CPM nakon određenih operacija.

  U svakom slučaju ako želite da bespotrebno posle intervencije provodite vreme na CPM mašini možete kod nas posle artroskopije besplatno koliko god želite.

  Preporučujemo da nas nazovete i da zakažete konsultaciju u vezi artroskopije kolena za vaš meniskus i oštećenje hrskavice na čašici, dobićete sve dodatne detaljne informacije.

  Hvala
  Srdačni pozdrav
  Dr Dren

 9. Dobar dan
  treba da mi se uradi artoskopija kolena zbog pocepanog meniskusa
  neću da se meniskus lepi nego da se deo meniskusa koji je pocepan izvadi.
  posle koliko dana od artroskopije kolena mogu da letim avionom , u pitanju je duži let, posle koliko mogu na kupanje u moru
  i koja je cena operacija meniskusa kod vas

  Hvala

 10. Artroskopija cena !

  Poštovani,

  moj prijatelj i kolega sa posla je imao artroskopiju meniskusa kod vas, od njega sam dobio preporuku za dr Radoičića, on mu je radio koleno, platio je sa svim kontrolama kod vas i to je bilo skoro.

  Vaša sestra preko telefona kaže da ne može da mi da tačnu cenu bez pregleda
  ja imam već obavljen pregled znam šta mi je sve je isto kao i kod kolege.

  Hoću to da obavim pre nekog zakazanog puta u inostranstvo.
  Hteo bih da zakažem samo operaciju ali po toj ceni ako je moguće molim da me kontaktirate i da se dogovorimo za termin.

  Srđan Mišić

 11. molim vas da mi odgovorite gde se nalazite dosla bih na pregled jako tesko hodam bol u kolenima imam 65 godina doktor kaze da su meniskusi u pitanju imam bolove u kolenima kako se moze zakazati i platiti

 12. Poštovani, pošto ste već potpuno informisani o stanju
  artoskopija kolena cena za jedan ošećeni meniskus je od 1500. Termini se dobijaju jako brzo odnosno u dogovoru sa vama i doktorima u najskorijom roku (u pitanju su sati ili najviše par dana) biramo datum koji vam odgovara.

  U svakom slučaju najbolje je da telefonom 069 693 640, zakažete pregled odnosno intervenciju kod nas u Dr Dren, ponesite snimke kolena (mr, rtg) ukoliko ih imate, da bi doktor proverio stanje kolena koje navodite.

  Na pregledu dobijate sve informacije u vezi artroskopije kolena, plan tretmana i oporavka.

  Hvala
  Srdačni pozdrav
  Dr Dren

 13. Poštovanje
  koliko se čeka za lasersku artroskopiju kod vas kod doktora radojičića
  da li mogu ja da planiram i predložim datum. U pitanju je artroskopija kolena jedan unutrašnji meniskus unutar kolena imam izveštaj od doktora i izveštaj magnetna rezonaca. Povreda je pre tri meseca.

  Darko 33 godine hvala na odgovoru

  1. Poštovani,
   na artroskopiju se u Dr Dren ne čeka, možemo da planiramo i najčešće da uvažimo vaš predloženi datum, osim ukoliko želite kod posebnog doktora, kao u vašem slučaju za dr Radoičića, tada proverimo i uskladimo termine na obostrano zadovoljstvo.
   Kad budete dolazili ponesite snimke magnetne rezonance i ostale nalaze.

   telefoni za zakazivanje su 011 6702 240 i 069 693 640

   Hvala
   Srdačni pozdrav
   Dr Dren

 14. Dobro veče
  Panta ovde
  koja je sad cena za operaciju artroskopija kolena dijagnoza M23.2
  opis ,,raskid med. meniskusa stari,,

  bila je povreda kolena pre 6 meseci na fudbalu pa je bio gips longet posle fizikalne je bilo dobro sad je koleno baš ,,puklo,, i koči.
  Ko najbolje radi artroskopiju kolena u Beogradu a da je povoljno može i državno preporuka
  hvala puno

  1. Poštovani,

   što se nas tiče odgovor je lak za artroskopije kolena preporučujemo vam Dr Dren ortopediju !

   Izvolite javite se telefonom ili email-om i zakažite pregled kad vam odgovara.

   Dr Dren
   telefon +38169693640 email: zakazivanje@drdren.com

 15. Dobar dan, koja je cena za atroskopiju kolena treba da se urade dva mesniskusa ima i deo hrskavioce koji šeta u kolenu, povreda je na baušteli ne treba im bolovanje samo da se što pre reši
  znači cena i kad može koliko dana treba da sam tamo meni odgovara oko 20 januara imam dve nedelje
  hvala LP

  1. Poštovani,
   aktuelne cena za artroskopiju kolena imate na linku cena
   Možemo da planiramo, poslali smo vam email sa ostalim informacijama
   i uvek možete da pozovete +381 69 693 640

   Srdačni pozdrav
   Dr Dren

 16. Dobro veče, treba da radim oba meniskusa, znam da ne može tačan odgovor ali odprilike posle koliko vremena može da se skija iz vašeg iskustva
  hvala, LP

  1. Poštovani, ukoliko se rade artropske parcijalne meniscektomije skijanje je iz našeg iskustva moguće posle par nedelja, adekvatne rehabilitacije,
   posle ušivanja meniskusa oporavak je nešto duži i očekivano je da prođe i nekoliko meseci pre nego što dozvolimo aktivnosti.
   Za konkretnije odgvoore naajbolje je da zakažete pregled u Dr Dren, ponesite dokumentaciju i snimke i dobićete sve odgovore na vaša pitanja direktno od doktora!

   za zakazivanje možete da pozovete +381 69 693 640

   Srdačni pozdrav
   Dr Dren

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Sadržaj

Dr Dren društvene mreže

Popularno

Orthogol gel

Orthogol gel – deluje protiv bola, ukočenosti i otoka. Sadrži najbolje od prirode za zglobove, hrskavice, tetive i mišiće.

Orthogol

Orthogol kapsule – za čuvanje i povratak pokreta. Sadrže idealno balansiranu kombinaciju najboljih sastojaka za zdravlje zglobova.

Omogućuju optimalan unos preporučenih materija za održavanje zdravlja zglobova.

Budite obavešteni

Prijavite se za naš newsletter

Bez spama, samo obaveštenje ao novim proizvodima i akcijama.

Možete da poručite

možda je zanimljivo

skorašnji postovi

artroskopija kolena artroskopska endoskopska operacija kolena meniskusa i prednjeg ukrštenog ligamenta

Artroskopija kolena

Artroskopija kolena je minimalno invazivna ortopedska procedura. Omogućuje bezbedan uvid i intervencije na svim unutrašnjim strukturama kolena.

pročitaj više »
operacija meniskusa iskustva cena rehabilitacija fizikalna terapija oporavak

Operacija meniskusa

Operacija meniskusa je medicinski postupak koji se često koristi za lečenje povreda meniskusa u kolenu. Meniskusi su hrskavičasti

pročitaj više »

You cannot copy content of this page

Orthogol najbolje za zglobove dodatak suplement za zglobove tetive kosti hrskavicu glukozamin hondroitin sulfat hijaluron boswellia
orthogol gel najbolji gel za zglobove mišiće ligamente tetive
orthogol gel najbolji gel za zglobove mišiće ligamente tetive
bol u kolenu hrskavica hijaluorn prp injekcija

Važno je ko Vas pregleda i ko daje injekcije za zglobove

🎁 za vas

Dr Dren poklanja

posle primene hijaluronske injekcije

u Dr Dren na poklon potpuno besplatno dobijate ORTHOGOL gel

orto Injekcije, intervencije i pokloni!

3u1 hijaluronske injekcije od 18000 din

PRP inj. regenlab 24 000

 PRP i Hijaluron Cellular matrix 30000 din. 

BMAC za zglobove

POKLON Orthogol gel za datu injekciju

(pregled i stručno davanje su uključeni u akcijsku cenu ograničen broj injekcija, trajanje akcije do utroška planiranih inj.)

pozovite 069 693 640

Dr Dren AKCIJA !

Pokloni i popusti 

proverite ponudu i povoljnosti