Lečenje hrskavice i osteoartritisa bez operacije

Lečenje hrskavice i osteoartritisa tj. artroza bez operacije je velika oblast u kojoj postoje brojne opcije za ublažavanje tegoba, usporavanje procesa propadanja i odlaganje operacije zglobova. 

Na raspolaganju nam je širok zbor metoda i postupaka za neoperativno lečenje hrskavice i oštećenja usled osteoartritisa. Od fizikalne terapije, adekvatnih fizičkih aktivnosti i vežbanja, preko suplementacije do zglobnih injekcija.

lečenje hrskavice i artroza bez operacije fizikalna terapija suplementi

Fizikalna terapija za lečenje hrskavice i osteoartritisa

Fizikalna terapija je jedna od najčešćih metoda lečenja hrskavice i artroze bez operacije. Sigurno nam je prva na pameti kad se pomisli na neoperativno lečenje hrskavice ili bol u zglobovima.

Cilj fizikalne terapije je smanjenje bola i upale, poboljšanje pokretljivosti zglobova i jačanje mišića oko zahvaćenog područja.

Kod svih bolnih sindroma pa i kod bola u kukukolenu, kod artroza, artritisa zglobova fizikalna terapija je nezamenljiva i neizostavna.

Fizikalna terapija podrazumeva sve postupke od samostalnog vežbanja i istezanja do primene neke od brojnih terapijskih aparata i opreme.

Na artrozama i bolu u zglobovima kod oštećenja hrskavice moguće je primeniti gotovo svu paletu savremenih opcija fizikalne terapije.

Navodimo i ukratko vas upoznajemo sa nekim od najpoznatijih opcija, za ublažavanje tegoba. Primenjuju se u slučajevima koji nisu za operativno lečenje ili kada se ono iz različitih razloga odlaže.

lečenje bola u zglobu i artroza bez operacije fizikalna terapija struja magnet laser ultrazvuk

Manuelna terapija - kinezi terapija za osteoartritis i bol u zglobovima

Manuelna terapija – kinezi terapija je svakako na prvom mestu i ne sme da se izostavi iz plana lečenja bolova u kukovima, kolenima i ostalim zglobovima.

Manuelna terapija sa mobilizacijom može da umanji bolove i sačuva ili nekim delom vrati pokret. Plavi se plan vežbi. Rade se izotonične i izometrijske vežbe. Mogu da budu značajne vežbe istezanja. Imamo statička i dinamička istezanja kojima je cilj postizanje adekvatne mobilnosti, fleksibilnosti i elasticiteta zglobova. ligamanata i tetiva. Kinezi terapija je od izuzetno velikog značaja kod početnih artroza ali i posle operacija, ili duže imobilizacije.

Neko u manuelnu terapiju ubraja masažu. Ima pozitivnih reakcija i mišljenja da masaža pomaže ali nema naučnih dokaza da masaža pomaže kod osteoartritisa tj. artroza.

Kineziotejping tretman kinezi trakama

lečenje hrskavica i artroza bez operacije fizikalna terapija struja magnet laser ultrazvuk

Taping – tejping je relativno nova metoda. Kineziotejping trakama zadobio je ogromnu popularnost naročito kod sportista. Pošto je bezbedna metoda može da se primeni i kod artroza. naročito kod koksartroza, gonartroza, ramena, skočnog zgloba. Podrazumeva primenu specijalnih elastičnih lepljivih traka na koži u niovu bolne regije.

Ideja je da trake olakšaju kretanje mišića, smanje bol i ubrzaju oporavak. U slučaju osteoartritisa trake bi trebalo da deluju kao ortoze tako što smanjuju stres na zglob. U brojnim opisima metode navode se pozitivni efekti na smanjenje otoka, limfnu drenažu i cirkulaciju u zoni primene. Kako se i da li se sve to postiže trakama nije najjasnije utvrđeno ni dokazano. Značajno je da mnogima pomažu a nema dokaza da primena traka šteti.

Lečenje hrskavice i osteoartritisa imobilizacijom - Ortoze steznici udlage

Često se za lečenje hrskavice i osteoartritisa, kod bolova u kolenima, ramenima, ručnim zglobovima, kičmi… pominju ortoze i steznici Postoji izuzetno veliki izbor modela i indikacija za primenu kod oštećenih zglobova. 

Dostupne su u slobodnoj prodaji, mogu da se poruče i nabave vrlo lako.

Ideja je da stabilizuju zglob, i umanje stresove na bolne zglobne površine. Uglavnom imaju ulogu kod nestabilnih zglobova i stanja gde ne može da se postigne adekvatna ligamentarno-mišićna kontrola. U nekim slučajevima primena ortoza, iako pacijent oseća u početku subjektivno olakšanje, može da bude kontraindikovana. Neoprezna upotreba ortoza i steznika može da dovede do lažne sigurnosti i posledičnog slabljenja zgloba i mišića, da dovedde do ograničenja pokreta pa i da kompromituje cirkulaciju ekstremiteta. Savetujemo oprez u primeni i konsultaciju stručnjaka. 

Krioterapija za bol u zglobu kod osteoartritisa

Krioterapija ili termalna terapija je vid tretmana gde su vrlo podeljena mišljenja o efikasnosti i uopšte primenjivosti za lečenje hrskavice i osteoartroza. Istraživanja su pokazala da izbor i odgovor zavisi najviše od preferencija pacijenta. Dva pacijenta sa sličnim promenam na zglobu mogu potpuno različito da reaguju. Odnosno nekom može da prija ,,hladno,, nekom ,,toplo,, kao što nekom prija hladni ili topli gel.

Danas postoje brojni krio aparati, neka istraživanja su utvrdila da krio povoljne modulira upalne porcese i da smanjuje broj leukocita i citokina u zglobnoj sinovijalnoj tečnosti. Postoje istraživanja koja su pokazala da krioterapija kod artroza nije efikasnija od placeba. U svakom slučaju ako vam odgovara ili prija nešto od brojnih kriotretmana nastavite. Ako utisci posle prve primene nisu povoljni velike su šanse da neće biti ni posle drugih.

Hidroterapija bolni zglobovi i osteoartritis

Hidroterapija odnosno terapija u vodi u bazenu se pokazala kao izuzetno povoljna za lečenje hrskavice oštećenih usled artroza tj. osteoartritisa. Neki hidroterapju svrstavaju u alternativnu medicinu odnosno naturopatiju. Ali terapija vodom i vežbe u vodi dokazano imaju izuzetno blagotvorno dejstvo kod artroza kuka kolena, kao i u oporavku posle brojnih ortopedskih povreda i operacija. Takođe, ima primenu i kod oporavka posle i tokom nekih neuroloških oboljenja.

Hidroterapija za gonartrozu, koksartrozu, spondilozu i ostale može da se primenjuje u bazenima, posebnim kadama i kupkama (sa efektima masaže). U banjskim centrima se primenjuju minieralne vode. Moguće su i razne toplo hladne varijante.

Laser za lečenje hrskavice i artroze - laseroterapija

Laseri su jako popularni u poslednje vreme u fizikalnoj medicini. U osnovi u fizikalnoj se primenjuju specijalni laseri koji emituju svetlosnu energiju koja ima biostimulativna dejstva.

Istraživanja kažu da se stimulativni pozitivni učinak na zarastanje ostvaruje preko uticaja na molekularnom niovu DNK-a ćelija. Svetlost lasera ima pozitivan uticaj na nerve pa se to povezuje sa obezboljavanjem. Takođe su poznati efekti lasera na smanjenje upale, brže zarastanje rana i redukciju ožiljaka.

Očekuju se dobri rezultati zato što ova terapija samnjuje bolnost i pospešuje regeneraciju tkiva. Međutim postoje istraživanja koja pokazuju da laseri nisu efikasni kod osteoartroza i ima autora koji ih ne preporučuju kod artroza zglobova.

Elektroterapija za osteoartroze i lečenje hrskavice - elektroforeza iontoforeza

Elektroterapija je jedna velika oblast fizikalne medicine. Podrazumeva primenu struja u terapijske svrhe. Ima izuzetno veliki broj tipova struja kao i raznih namena a imaju svoje mesto i kad artroze.

Primenu mogu da imaju galvanske struje, dijadinamičke, interferentne, visokofrekventne, elektrostimulacija TENS, i dr. 

Izdvajamo elektroforezu ili iontoforezu kao metodu kojom preko kože može da unese lek u zonu gde je najpotrebniji. I elektrostimulacije TENS, za koje postoje vrlo oprečni nalazi u naučnim radovima. neki autori ih predlažu kod osteoartroza a neki smatraju da nemaju efekta i ne preporučuju ih kod artroza zglobova. 

U primeni elektroterapijskih procedura kod artroza ortopedi savetuju oprez i umerenost, najviše zbog mogućih određenih neželjenih dejstava na upalne procese, kožu i potkožna meka tkiva.

Indiba terapija za artroze i bol u kuku, kolenu...?

U poslednje vreme sve češće pominje Indiba terapija. Radi se o aparatu odnosno proizvođaču INDIBA uređaja koji se koriste u fizikalnoj medicini.

INDIBA aparati koriste generišu elektromagnetne talase na  frekvenciji od 448 kHz da bi postigli bio–stimulaciju i /ili termički efekat.

Veruje se da postoje pozitivni efekti povećanjem dubokog protoka krvi čime se utiče na povećanje kiseonika i hranljivih sastojaka, kao i da se INDIBA terapijom stimuliše proliferacija i diferencijacija matičnih ćelija. INDIBA se primenjuje u oblasti estetske medicine, plastične hirurgije, dermatologije, sportske medicine, fizikalne terapije.

Nema saznanja da je štetna. Postoje vrlo pozitivna iskustva sa primenom ovog aparata kod pacijenata sa problemima ahilove tetive i nekih drugih sportskih povreda. U poizvođačkom promo materijalu osteoartroza se navodi kao moguće polje primene ali nema sigurnih dokaza da deluje povoljno ili štetno za lečenje hrskavice i oštećenja usled osteoartritisa. Može da se kombinuje sa drugim postupcima i procedurama fizikalne medicine.

Bioptron lampa i osteoartritis

Ima izveštaja o pozitivnim iskustvima u primeni ove lampe. Radi se o vrsti svetlosne terapije, koja bi trebalo da stimuliše reparaciju i regeneraciju. Veruje se da fotostimulacija ima pozitivno dejstvo na smanjenje upale i bola, da podstiče cirkulaciju i ubrzava zarastanje. Zato se primenjuje kod brojnih akutnih i hriničnih bolnih stanja, poveda i sportskog traumatizma. 

Navodno utiče povoljno na produkciju kolegena i tako pospešuje obnavljanje tkiva i ubrzava zarastanje i formiranje ožiljka.

Naravno, kao i kod svih aparata, sve ove efekte treba uzeti i sa pomalo rezerve i primenjivati samo po preporuci lekara.

Ultrazvuk efekti kod osteoartroza i oštećenja hrskavice

Ultrazvuk je naročito popularan kod tendinopatija i tendinoza npr. Ahilove tetive. Takođe se preporučuje i kod petnog trna. Ima preporuka i za primenu kod kalcifikata u tetivama i mišićima, iako su tu mišljenja i utisci kao i reakcije vrlo podeljena.

Ipak fizikalno terapijski ultrazvuk nema velike mogućnosti kod osteoarrtoza. Bol u kuku, kolenu i ostalim osteoartrozom oštećenim zglobovima je relativno rezistentan na ovu terapiju. Vrlo je malo kvalitetnih studija koje mogu da podrže ovu vrstu tretmana. Ako se u uključi u terapiju vrlo je važno da tretman ordinira i programira doktor zato što metoda ima i određena ograničenja i kontraindikacije.

lečenje hrskavice i artroza bez operacije injekcije za zglobove

Zglobne injekcije

Zglobne injekcije su još jedna metoda koja se koristi za neoperativno lečenje hrskavice i osteoartritisa. Ove injekcije mogu sadržati različite supstance, kao što su kortikosteroidi tzv. blokade zgloba, hijaluronska kiselina ili PRP plazma bogata trombocitima

Cilj zglobnih intraartrikularnih injekcija je smanjenje bola, upale, poboljšanje funkcionalnosti zglobova, odlaganje propadanje hrskavice i odlaganje operacije zamene zgloba. 

Pre primene zglobnih injekcija, potrebno je da lekar obavi detaljan pregled i utvrdi najprikladniju terapiju za svakog pacijenta.

Lečenje hrskavice i osteoartroza – fizičke aktivnosti i vežbanje 

Adekvatne fizičke aktivnosti i vežbanje igraju ključnu ulogu u očuvanju zdravlja hrskavice i smanjenju simptoma artroze. 

Dokazano je da vežbanje i fizička aktivnost smanjuju bol, pozitivno utiču na opšte zdravlje i kvalitet života. Kod oštećenja hrskavica posebno kod artroza kuka i kolena, i nekih drugih u početnim fazama i kod blažih stepena oštećenja fizičko vežbanje je prva aktivnost koja se uporedo preporučuje sa redukcijom telesne težine (ukoliko je povećana). Redovna fizička aktivnost pomaže u održavanju zdrave težine, jačanju mišića oko zglobova i poboljšanju cirkulacije. 

 

Vežbanje se individualno planira i prilagođava dobi kao i trenutnom stanju pacijenta. U početku je poželjno da se vežba pod nadzorom i savetima stručnog lica a potom da se nastavi samostalno. Adekvatno vežbanje i aktivnosti deluju blagotvorno na zglobove i opšte zdavlje. Kod oštećenja hrskavica usled osteoartritisa, gde je moguće se preporučuju lakše fizičke aktivnosti šetanje, plivanje, bicikl bez opterećenja, lakši aerobik vežbe balansa, tai chi i sl. Preporučuje se izbegavanje kontaktnih i sportova sa trčanjem i bržim promenama pravca.

Suplementacija

Suplementacija može biti korisna u lečenju hrskavice i artroze bez operacije. 

Čak su i reumatološka i ortopedska udruženja prepoznala značaj adekvatne suplementacije za lečenje hrskavice, ublažavanje tegoba i odlaganju propadanja kod osteoartritisa.

Neki od suplemenata koji se često koriste su glukozamin hondroitin sulfat. Oni su svakako najpoznatiji ali preporučuju se i hijlaluronbosvelijagavez i sl. Ovi suplementi mogu pomoći u očuvanju hrskavice, smanjenju upale i poboljšanju pokretljivosti zglobova. Pre upotrebe suplemenata, uvek se treba konsultovati sa lekarom ili farmaceutom kako bi se utvrdila prava doza i eventualne kontraindikacije. Naša prva preporuka za suplementaciju kod lečenja hrskavica i usporavanje napredovanje osteoartritisa su ORTHOGOL kapsule.

Gelovi i kreme protiv bola, otoka i ukočenosti zglobova

Lokalni preparati kao gelovi i kreme protiv bolov i otoka mogu da imaju vrlo značajnu ulogu. Deluju lokalno i nekad smanjuju potrebu za štetnim lekovima protiv bola tj. analgeticima. Dejstvo im uglavnom zavisi od kvaliteta i sastava. Dobar predlog je ORTHOGOL gel.

Zaključak

Neoperativno lečenje hrskavice i osteoartritisa je moguće koristeći različite metode i postupke. Fizikalna terapija, adekvatne fizičke aktivnosti i vežbanje, suplementacija i zglobne injekcije su samo neke od opcija koje mogu pomoći u ublažavanju tegoba i odlaganju operacije zglobova. 

Važno je da se svaki pacijent konsultuje sa stručnjakom kako bi se utvrdila najbolja terapija za njegov specifičan slučaj.

Podelite ako vam se dopalo:

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Dr Dren društvene mreže

Popularno

Orthogol gel – deluje protiv bola, ukočenosti i otoka. Sadrži najbolje od prirode za zglobove, hrskavice, tetive i mišiće.

Orthogol kapsule – za čuvanje i povratak pokreta. Sadrže idealno balansiranu kombinaciju najboljih sastojaka za zdravlje zglobova.

Omogućuju optimalan unos preporučenih materija za održavanje zdravlja zglobova.

Kolagen Marina je tečni najbolji hidrolizovani Naticol kolagen sa optimalnom formulom za jedru kožu, sjajnu i gustu kosu i zdrave čvrste nokte

Immunogol kapsule – najbolje za jačanje imuniteta, pre i posle operacija, u toku oporavka ili slabosti.

Budite obavešteni

Prijavite se za naš newsletter

Bez spama, samo obaveštenje ao novim proizvodima i akcijama.

Sadržaj
možda je zanimljivo

skorašnji postovi

artroskopija kolena artroskopska endoskopska operacija kolena meniskusa i prednjeg ukrštenog ligamenta

Artroskopija kolena

Artroskopija kolena je minimalno invazivna ortopedska procedura. Omogućuje bezbedan uvid i intervencije na svim unutrašnjim strukturama kolena.

pročitaj više »
mortonov neurom bol u stopalu

Mortonov neurom

Mortonov neurom ili Mortonova bolest je bolno uvećanje nerva u prednjem delu stopala. Mortonov neurom je bolno uvećanje

pročitaj više »

You cannot copy content of this page

orthogol gel najbolji gel za zglobove mišiće ligamente tetive
orthogol gel najbolji gel za zglobove mišiće ligamente tetive

Važno je ko Vas pregleda i ko daje injekcije za zglobove

🎁 za vas

Dr Dren poklanja – posle pregleda ili injekcije

u Dr Dren na poklon potpuno besplatno dobijate ORTHOGOL gel

orto Injekcije, intervencije i pokloni!

3u1 hijaluronske injekcije od 18000 din

PRP inj. regenlab 24 000

 PRP i Hijaluron Cellular matrix 30000 din. 

BMAC za zglobove

POKLON Orthogol gel za datu injekciju

(pregled i stručno davanje su uključeni u akcijsku cenu ograničen broj injekcija, trajanje akcije do utroška planiranih inj.)

pozovite 069 693 640

Dr Dren AKCIJA !

Pokloni i popusti 

proverite ponudu i povoljnosti