Bol u kuku vodič za dijagnozu i tretman

Bol u kuku je vrlo čest razlog za javljanje ortopedu.

bol u kuku i nozi išijas bol u preponi operacija kuka zamena artroplastika

Bol u kuku mogu da izazovu brojna stanja, povrede i oboljenja. 

Kuk najčešće boli sa prednje strane u preponi, a najčešći razlog za bol u preponi je oštećena hrskavica kuka. Koksartroza odnosno osteoartritis kuka često uzrokuje bol u kuku u preponi. 

Bol u kuku često podrazumeva i bolove sa spoljnje i zadnje strane kuka. Spolja je bol obično vanzglobnog porekla (trohanterni burzitis, LS kičma ili upala mišićnih pripoja). 

Bol sa zadnje strane kuka je najčešće porekla iz lumbosakralne kičme i preklapa se sa bolom u donjem delu leđa, ili išijasom a mogu da budu i drugi razlozi npr. piriformis sindrom.

Pitali smo ortopedskog hirurga dr Radoičića da nam u nastavku teksta odgovori na najbitnija pitanja u vezi ovog stanja.

Kome se obratiti za bol u kuku

Kuk je jedan od najsloženijih zglobova u ljudskom telu. Kuk trpi velika opterećenja tokom svakog koraka ili skoka. Pored brojnih degenerativnih stanja česte su povrede ali i oštećenja za koje je neophodno ortopedsko lečenje.

Bol u kuku ili bol u kukovima i ograničen pokret kuka su obično prvi i dovoljan razlog za javljanje ortopedu.

Samo tačna dijagnoza i adekvatan treman omogućuju pun oporavak  i povratak aktivnost.

Bolove u kukovima, kolenima, i sl. dijagnostikuju i leče prvenstveno ortopedi, reumatolozi, fizijatri, potom naravno i svi ostali specijalisti ukoliko ima potrebe.

Anatomija kuka

Zglob kuka čini gornji deo butne kosti femura – glava femura i čašica karlice odnosno acetabulum. Pored kostiju kuk ima kompleksni sistem mekotkivnih struktura – ligamenata i mišića. 

Hrskavica oblaže kosti koje čine zglob kuka, očuvanost hrskavice kuka je izuzetno značajna za bezbolan pokret kao i za ravnomernu distribuciju težine tokom kretanja.

Bol u kuku dijagnoza

bol u kuku dijagnoza lečenje kako se leči prirodno lečenje

Kako se dijagnostikuje bol u kuku

Dijagnostika započinje kliničkim pregledom. Bol u kuku, je najčešći simptom nekog poremećaja u kuku. Potom nastavljamo snimanjima – ultrazvuk kuka, rendgen kuka, MR ili CT kuka. Laboratorijske analize krvi ili punktata kuka su takođe nekad potrebne za pravilnu dijagnozu.

Kako bi se izbegli previdi nekad lekar može da zatraži i snimke susednih regija, kolena ili donjeg dela leđa – LS kičme, EMNG ispitivanje, ili MR lumbosakralne kičme.

U zavisnosti od vašeg nalaza možemo da vam preporučimo različite vidove tretmana za bol u kuku od saveta za mirovanje ili fizikalnu terapiju, preko nekih lekova ili injekcija pa do svih vrsta operacija zamena kuka.

U Dr Dren dijagnostikujemo i tretiramo sva stanja u vezi bolova u kukovima od najlakših do najtežih.

Bol u kuku - Uzroci

Odakle bolovi u kuku? Kuk je jedan od najsloženijih zglobova sa velikim obimom pokreta. Bol u kuku u užem smislu je bol koji zaista potiče iz samog kuka. Najčešće ga uzrokuju povrede ali i osteoartritis kuka. A ima i drugih stanja i oštećenja za koje je neophodno ortopedsko lečenje.

Najčešći uzroci bola u kuku su povrede kuka, prelomi, sportske povrede i oštećenja hrskavice kuka usled koksartroza kuka

Takođe neka nasledna stanja, kao i neadekvatno rešeni dečji razvojni poremećaj kuka (iščašenja kuka i sl.).

Oštećenja usled reumatoloških oboljenja, danas su sve češće avaskularne nekroze kuka AVN tj. glave butne kosti. 

Bol u kuku tretman

Svi bolovi u kukovima u zavisnosti od dijagnoze i tipa oštećenja ili oboljenja mogu da se tretiraju neoperativno i operativno. Za brojna stanja su potrebne kombinacije ova dva pristupa.

Bol u kuku se prvenstveno, tj. kad god je to moguće, leči neoperativno. Neoperativne metode imaju predost sve dok je moguća njihova primena.

Postoje brojni modaliteti i protokoli za tetman bolova u kukovima.

Presudno za uspeh je da vam se pripremi i predloži individualno prilagođen plan terapije.

Neoperativno lečenje

Postoje brojne mogućnosti na raspolaganju za tretman bolova u kukovima. Kao i kod kolena i ostalih zglobova uvek se trudimo da lečenje započnemo i uspešno rešimo neoperativnim metodama. 

Pored lekova protiv bolova i fizikalne terapije za bol u kuku dostupne su i druge mogućnosti. Prvenstveno kod lečenja koksartroza to jest osteoartritisa kuka danas se primenjuju terapije injekcijama za kuk od injekcija hijaluronske kiseline preko PRP matičnih ćelija. 

Kod određenih stanja može da se savetuje upotreba suplemenata. Primena injekcija za kuk nekad potpuno otkloni bol u kuku i odloži degenerativne promene. To je pristup gde se trudimo da se hrskavica kuka sačuva za što duži period.

 

Operativno lečenje bola u kuku

Bol u kuku nekad jedino mogu da otklone intervencije.

Postoje izuzetno uspešne operacija za rešavanje bolova u kuku kod urođenih deformiteta, preko sportskih povreda, preloma do osteoartritisa kuka. Kad se urade na savremen način modernim implantima očekuje se vrlo kratko zadržavanje u bolnici i ubrzan oporavak. 

Zahvaljujući izuzetnom napretku u tehnici brojna stanja i povrede rešavamo minimalno invazivno, praktično bez dodatnih oštećenja tkiva tokom intervencija sa izuzetno brzim oporavkom.

Brojna stanja koja su ranije zahtevala velike otvorene rizične operacije kuka danas mogu da se reše minimalno invazivno artroskopijom kuka

Takođe operacije preloma kuka i ugradnje endoproteze kuka danas rutinski možemo da izvedemo minimalno invazivno sa ubrzanim oporavkom.

Rešenja za bol u kuku

Postoje brojne terapijske opcije za ublažavanje bolova u kukovima. Od lekova protiv bola – analgetika, preko suplementacije (glukozamin i sl.) i fizikalne terapije pa do raznih operativnih procedura.

Analgetici – lekovi protiv bola u zglobovima su nekad neophodni radi ublažavanja bolova u kuku, kolenima i drugim zglobovima. Najčešće se predlažu i primenjuju brojni nesteroidni antiinflamatorni lekovi (NSAIL). Radi se o vrlo velikoj grupi lekova od kojih su među poznatijim svakako brufen, diklofen, voltaren, rapten i sl. Međutim NSAIL mogu da dovedu i do brojnih beželjenih i štetnh efekata. Posebno mogu da imaju agresivno dejstvo na želudac, a mogući su i kardiovaskularni problemi, poremećaji koagulacije, i neka štetna dejstva na bubrege i jetru.

Svakako da se treba posavetovati sa lekarom pre primene i pročitati prateća uputstva kontraindikacije i mere opreza. Moguća je i poželjna primena gelova sa analgeticima ili prirodnim sastojcima, jer se veruje da deluju lokalno i da imaju manje neželjnih efekata.

Takođe sve je više dokaza da suplementi mogi da doprinesu ublžavanju bola i očuvanju pokreta, najbolje su se pokazale kombinacije više dodataka kao što je ORTHOGOL  (glukozaminhondroitinbosvelijahijaluron)

Fizikalna terapija i bol u zglobovima

Kod svih bolnih sindroma pa i kod bola u kuku, kolenu, kod artroza, artritisa zglobova fizikalna terapija je jedna od prvih opcija tretmana. Fizikalna terapija podrazumeva sve postupke od samostalnog vežbanja i istezanja do primene neke od brojnih terapijskih aparata i opreme. 

Kod bola u kuku i kolenu, pa i kod svih ostalih zglobova moguće je primeniti široku paletu savremenih opcija fizikalne terapije. Najvažnije je da sa lekarom napravite i prilagodite individualni plan fizikalne terapije.

Suplementi za zglobove

Postoje brojni suplementi koji su namenjeni za regeneraciju i čuvanje hrskavice zglobova, između ostalih, kuka i kolena. Jako često se preporučuju kod artritičnih oštećenja kuka, kolena i drugih zglobova. Često i kao prevencija daljih oštećenja i čuvanje i regeneraciju preostalih dobrih zglobova,

Suplementi za zglobove su najčešće kombinacije jedinjenja koja se nalaze u hrskavicama i zglobnoj tečnosti. Najčešće sadrže glukozamin sulfathijaluronhondroitin sulfatesktrakt boswelliegavezkolagen, nekad i neke vitamine i minerale.

Nalaze se u obliku kapsula, praškova za oralni unos ili u obliku specijalnih gelova.

Injekcije za bol u kuku

Pored operacija u Dr Dren se primenjuju i druge terapije.
Bol u kuk mogu da saniraju adekvatno odabrane injekcije za kuk.

Od injekcija hijaluronske kiseline preko PRP injekcija i matičnih ćelija.
Danas se primenjuju znatno ređe ali su u određenim slučajevima moguće i primene inekcija kortikosteroida tzv. blokade.

Imamo odlične tekstove o injekcijama u ortopediji. Za najbolju opciju za vaše kukove preporučujemo da pročitate više o injekcijama i naravno konsultujete stručnjake.

Operacija kuka zamena artroplastika kuka

Kad nema drugog izbora za bol u kuku posebno kod težih oštećenja kod osteoartrisa kuka rešenje je zamena artroplastika kuka to jest ugradnja endoproteze kuka.

Dr Dren primenjuje savremeni pristup, kao i najmodernije vrhunske implante.

Vaša bezbednost i smanjenje mogućnosti za neželjene posledice nam je najvažnija.

Prednji pristup za zamenu kuka

Zamena kuka je vrlo česta i jedna je od najuspešnijih operacija uošte. Relativno skoro je razvijen poptuno novi poštedni prednji pristup za ugradnju kuka.

Prednji pristup za kuk čuva, ne seče mišiće kuka, omogućuje ubrzani oporavak i sprečava odnosno umanjuje šanse za brojne komplikacije koje su moguće kod ugradnje kuka.

Prelom kuka

Prelomi kuka su česti u starijem životnom dobu.

Ukoliko se ne leče adekvatno mogu da imaju tragične posledice.

Za mnoge prelome kuka najbolji vid lečenja je uspešna i kvalitetna operacija, praćena adekvatnom i ranom rehabilitacijom.

Revizija proteze kuka

Zamena kuka endopotezama se radi odavno, sve je više pacijenata kojima je prvi kuk ,,dotrajao,, a ima i slučajeva kad je iz nekih razloga neophodna ranija zamena kuka.

Reviziona operacija kuka je obično teža, izazovnija i kompleksnija od primarne zamene kuka.

Lekari Dr Drena, u zavisnosti od slučaja mogu da preporuče neoperativne opcije, izvode savremene operacije i intervencije na kuku, sa uvek individualno prilagođenim pristupom u dijagnozi, lečenju i oporavku.

Konsultujte eksperte Dr Dren za najbolje rezultate i najbrži oporavak za brojne povrede i stanja kuka. Ukoliko želite da proverite – potvrdite dijagnozu ili predloženi tretman – drugo mišljenje i pregled ortopeda.

Fizikalna terapija najtraženiji modaliteti za bol u kuku, kolenu...

Fizikalna terapija za bolove u zglobovima

Kod svih bolnih sindroma pa i kod bola u kuku, kolenu, kod artroza, artritisa zglobova fizikalna terapija je nezamenljiva i neizostavna.

Fizikalna terapija podrazumeva sve postupke od samostalnog vežbanja i istezanja do primene neke od brojnih terapijskih aparata i opreme.

Na artrozama i oporavku posle operacija artroza moguće je primeniti gotovo svu paletu savremenih opcija fizikalne terapije.

Na linku dole navodimo i ukratko vas upoznajemo sa nekim od najpoznatijih opcija, za ublažavanje tegoba. Primenjuju se u slučajevima koji nisu za operativno lečenje ili kada se ono iz različitih razloga odlaže.

Podelite ako vam se dopalo:

13 Responses

 1. Koju kremu za bol u kolenu i bol u kukovima preporučujete, koje vitamine i koju fizikalnu terepiju za bol u kolenu spreda, unutra i pozadi kolena bol ide i niz cevanicu, a kuk boli u butini i pozadi ka zadnjici?

  Hvala za odgovor

  1. Poštovani preporučujemo Orthogol gel! Kao vrhunski suplement za zglobove naravno Orthogol!

   Fizikalna terapija ima brojne modalitete i najbolje je da na pregledu sa dr napravite indiviadualni plan za Vas.

   Srdačni pozdrav Dr Dren Ortopedija

 2. prilikom pada doslo je do naprsnuca vrata butne kosti.Operacij nije bila zbog visoke vrednosti keratina i ureje.Posledica je hematon.Sad imam normalne nalaze.Noga je kraca,kriva prema lijevoj strani i sad idem pomocu stapa.Dal je moguce da se operacijom sredi moj problem.Unapred hvala

  1. Poštovani, na osnovu iznetog Dr Dren operacijom bi trebalo da rešimo vaš problem, prvo je potreban je pregled sa snimcima kuka ne starijiom od tri meseca
   Najbolje je da zakažete pregled u Dr Dren i dobićete sve informacije u vezi ispitivanja i lečenja.

   Telefon dostupan za zakazivanje je
   +381 69 693640

   Srdačni pozdrav
   Dr Dren ortopedija

 3. Meni je ugrađen veštački cementnim kuk ne kod vas u drugoj bolnici, noga duža 3 cm sada jedva hodam nestabilna sa štapom.. Da li je moguća revizija kuka.hval na odgovoru obzirom da imam 80 godina.

  1. Poštovani, za procenu u vezi revizije kuka je u vašem slučaju neophodan pregled.

   pozovite 069693640 zakažite, dobro je da znate da je za procenu potrebno da imate rendgen snimak kukova izveden u stojećem stavu.

   Srdačni pozdrav
   Dr Dren ortopedija

  1. Poštovani, za procenu u vezi revizije kuka je u vašem slučaju neophodan pregled.

   pozovite 069693640 zakažite, dobro je da znate da je za procenu potrebno da imate rendgen snimak kukova izveden u stojećem stavu.

   Srdačni pozdrav
   Dr Dren ortopedija

 4. Poštovanje,neophodna mi je hitnija operacija kuka,prednji pristup bih da se uradi.Molila bih za cenu zamene celog kuka,keramika -polietilen,bescementna proteza.U stanju sam teške nepokretnosti,mada mi je poznato,da dr Radojčić želi lični dolazak u Bg,što je izuzetno daleko za putovanje u mom sadašnjem stanju.Već sam dolazila prošle godine u ordinaciji dr Radojčića na pregled,zna da je potrebna zamena kuka. Cene sam znala,možda su se promenile,pa zbog toga Vam pišem,da bih telefonski odmah zakazala operaciju.Hvala unapred na povratnim odgovoru.Prijateljski pozdrav.

  1. Poštovani, godinu dana je predug period, u roku od dve do tri nedelje posle pregleda možemo telefonski da planiramo, posle tog vremena ne postoji mogućnost telefonskog planiranja većih operacija kao što je zamena kuka.

   Ako ste u mogućnosti
   Najbolje tokom radnog vremena pozovite 069693640 i zakažite

   Srdačni pozdrav
   Dr Dren ortopedija

 5. Već duže vreme tj od oktobar prošle godine imam bolove u levom kolenu sa prednje strane,a sad je bol počeo da se širi prema kuku sa leve strane.Lekovi za bolove mi vise ne pomažu,bolove imam i u stanju mirovanja

  1. Poštovani, bolovi koji traju duže od godinu dana su više nego dovoljan razlog da zakažete pregled ortopeda, verovatno će biti potrebna određena snimanja

   Najbolje pozovite zakažite,
   Vidimo se
   srdačni pozdrav
   Dr Dren

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Dr Dren društvene mreže

Popularno

Orthogol gel – deluje protiv bola, ukočenosti i otoka. Sadrži najbolje od prirode za zglobove, hrskavice, tetive i mišiće.

Orthogol kapsule – za čuvanje i povratak pokreta. Sadrže idealno balansiranu kombinaciju najboljih sastojaka za zdravlje zglobova.

Omogućuju optimalan unos preporučenih materija za održavanje zdravlja zglobova.

Kolagen Marina je tečni najbolji hidrolizovani Naticol kolagen sa optimalnom formulom za jedru kožu, sjajnu i gustu kosu i zdrave čvrste nokte

Immunogol kapsule – najbolje za jačanje imuniteta, pre i posle operacija, u toku oporavka ili slabosti.

Budite obavešteni

Prijavite se za naš newsletter

Bez spama, samo obaveštenje ao novim proizvodima i akcijama.

Sadržaj
možda je zanimljivo

skorašnji postovi

artroskopija kolena artroskopska endoskopska operacija kolena meniskusa i prednjeg ukrštenog ligamenta

Artroskopija kolena

Artroskopija kolena je minimalno invazivna ortopedska procedura. Omogućuje bezbedan uvid i intervencije na svim unutrašnjim strukturama kolena.

pročitaj više »
mortonov neurom bol u stopalu

Mortonov neurom

Mortonov neurom ili Mortonova bolest je bolno uvećanje nerva u prednjem delu stopala. Mortonov neurom je bolno uvećanje

pročitaj više »

You cannot copy content of this page

orthogol gel najbolji gel za zglobove mišiće ligamente tetive
orthogol gel najbolji gel za zglobove mišiće ligamente tetive

Važno je ko Vas pregleda i ko daje injekcije za zglobove

🎁 za vas

Dr Dren poklanja – posle pregleda ili injekcije

u Dr Dren na poklon potpuno besplatno dobijate ORTHOGOL gel

orto Injekcije, intervencije i pokloni!

3u1 hijaluronske injekcije od 18000 din

PRP inj. regenlab 24 000

 PRP i Hijaluron Cellular matrix 30000 din. 

BMAC za zglobove

POKLON Orthogol gel za datu injekciju

(pregled i stručno davanje su uključeni u akcijsku cenu ograničen broj injekcija, trajanje akcije do utroška planiranih inj.)

pozovite 069 693 640

Dr Dren AKCIJA !

Pokloni i popusti 

proverite ponudu i povoljnosti