Meniskus kolena

Meniskus nije bolest već važan deo kolena! Meniskus je zapravo glavni čuvar hrskavice naših kolena! Ima ih dva u kolenu unutrašnji i spoljašnji. Odnosno medijalni i lateralni meniskus. Možemo da ih zamislimo kao male polumesečaste jastučiće (neko kaže da imaju oblik slova C). Imaju ulogu šok apsorbera, štite hrskavicu i pružaju dodatnu stabilnost pri pokretima. 

Uloga meniskusa je da raspoređuje težinu i pritisak i tako da sprečavaju oštećenja kostiju i hrskavice. Međutim, oštećenja meniskusa, usled raskida i povreda ili degenerativnih promena, mogu dovesti do bola, oticanja, oštećenja hrskavice i problema sa pokretljivošću zgloba. Zdrav meniskus čuva naša kolena od povreda i omogućava da se krećemo i bavimo raznim aktivnostima bez bolova u kolenima!

Pitali smo ortopedskog hirurga dr Radoičića da nam u nastavku teksta odgovori na najbitnija pitanja u vezi meniskusa.

meniskus kolena meniskusi povreda raskid dijagnoza lečenje operacija

Šta su meniskusi, zašto su značajni i koja im je uloga u kolenu?

Meniskusi su hrskavičavi polumesečasti jastučići smešteni između kostiju potkolenice – tibie i natkolenice – femura u kolenu. Koleno ima dva meniskusa – unutrašnji (medijalni) i spoljašnji (lateralni). 

Imaju više vrlo značajnih uloga u kolenu. Apsorbuju šokove i udarce, preuzimaju deo sila stresa koje hrskavica kolena trpi, raspoređuju težinu tela i obezbeđuju stabilnost kolena. Takođe, meniskusi pomažu u smanjenju trenja i podmazivanju zglobova kolena.

Meniskus kolena anatomija i biomehanika

Meniskusi su polukružni diskovi koji se sastoje od čvrstog vlaknastog tkiva. Meniskus je sastavljen od različitih vrsta kolagena. Najzastupljeniji tipovi kolagena u strukturi su tip I i tip II kolagen. Kolagen tip I čini većinu vlakana u meniskusu i pruža mu čvrstoću i otpornost na kidanje. Kolagen tip II se nalazi u manjem procentu i doprinosi elastičnosti i fleksibilnosti meniskusa. 

Unutrašnji deo meniskusa ima lošiju cirkulaciju krvi, dok spoljašnji periferni deo ima bolju cirkulaciju. Postoje tri zone na osnovu vaskularizacije belo-bela, belo-crvena i crveno-crvena. Ova razlika u cirkulaciji utiče na sposobnost meniskusa da zarastu tj. da se repariraju nakon povrede. Zapravo je odlučujući faktor kad ortoped donosi odluku da li će se raskid meniskusa rešiti uklanjanjem dela meniskusa (meniscektomija) ili reparacijom tj. ušivanjem meniskusa.

Medijalni meniskus

Unutrašnji tj. medijalni meniskus apsorbuje oko 50 % sile koja deluje na unutrašnji kompartman (unutrašnja polovina) kolena. Zato dobar meniskus čuva koleno od osteoartritisa posebno kod O nogu tj. varusa kolena. Ima jako važnu ulogu i za kolena bez prednje ukrštene veze ACL kao i kod osoba sa rekonstrukcijom ACL. Zadnji rog medijalnog meniskusa je posebno značajan, budući da služi kao podrška prednjem klizanju kolena, što može da dovede do slabljenja grafta i neuspehu acl rekonstrukcije.

Lateralni meniskus 

Lateralni tj. spoljni meniskus absorbuje još više sile koja prolazi kroz koleno od unutrašnjeg. Asporbuje i do 70% stresa na spoljnu polovinu kolena. Zato nekad mladi aktivni pacijenti brže razviju osteoartrozu tj. gonartrozu kolena posle artroskopske meniscektomije lateralnog meniskusa. Dodatno, pored šok asporbera, očuvan lateralni meniskus ima ključnu ulogu u zaštiti kolena nakon ACL rekonstrukcije. Takođe zna se da je koleno još slabije i nestabilnije posebno u rotacijama kad je ACL pokidan a nedostaje i lateralni meniskus.

Kako nastaje povreda meniskusa?

Meniskus kolena se povređuje tj. kida usled rotacionih pokreta kolena, naglih promena pravca ili prekomernog opterećenja, zatim kod naglog zaustavljanja ili nepravilnih doskoka. Sportovi u kojima je meniskus naročito izložen povredama su fudbal, skijanja i snowboard, košarka, tenis, ragbi i sl. 

U suštini, bilo koja aktivnost koja zahteva nagla opterećenja, rotacije ili pokrete koji vrše pritisak na koleno može povećati rizik od povrede meniskusa.

Oštećenja meniskusa se takođe mogu javiti i kao posledica starenja, kada meniskusi postaju tanji, slabiji, fragilniji a nekad usled gonartroze degenerativno izmenjeni.

Klasifikacija podela povreda meniskusa

Povrede meniskusa kolena se mogu klasifikovati prema geometriji raskida, vremenu i tipu oštećenja. Postoji 6 tipova raskida (lezija) meniskusa: radijalni, intrasubstancijalni, horizontalni, flap raskid, kompleksni i bucket handle lezija meniskusa. Bucket-handle raskid tipa drška kotarice je tip povrede meniskusa koji nekad potpuno bolno blokira koleno i relativno je hitniji za interevenciju od ostalih tipova.

Takođe, povrede meniskusa se mogu opisati kao „akutne“ (naglo nastale povrede usled traume) ili hronične – zanemarene akutne i degenerativne (usled postepenog oštećenja meniskusa kod starenja i artritisa). Kod starih meniskalnih raskida su moguće i meniskalne ciste. Cista meniskusa koje nastaju prolaskom zglobne tečnosti kroz raskid meniskusa u prostor van kolena.

Klasifikacije su korisne u dijagnostikovanju i posebno planiranju tretmana povreda meniskusa.

Koji su simptomi povrede i oštećenja meniskusa kolena?

Kako boli meniskus

Mnogi su iskusili kako boli meniskus a da nisu ni znali da je u pitanju meniskus povreda. Npr. ako pri pokušaju punog savijanja kolena osetite probadajućii bol u kolenu, ili ne možete da čučnete, ili da napravite ,,turski sed,, iliu da ispružite koleno do kraja, onda postoje šanse da je u pitanju meniskus povreda.

Kako boli meniskus: Bol u kolenu može biti oštar ili tup, povremen ili konstantan zavisno od tipa i ozbiljnosti raskida. Moguće je da bude ekstremno jak ili čak da ga uopšte nema u mirovanju. Može da bude izraženiji pri savijanju ili opterećenju kolena, tokom ili nakon aktivnosti.

 

MENISKUS SIMPTOMI

Simptomi raskida meniskusa variraju u zavisnosti od težine i tipa povrede, najčešći su bol, otok sa ili bez edema i izliva u kolenu, osećaj preskoka ili klika, nekad i ,,zaključavanje,, blokada kolena ( posebno kod bucket-handle meniskusa), nestabilnost kolena i sl.

Otok kolena sa izlivom: Povreda meniskusa može uzrokovati uvećano nakupljanje zglobne tečnosti u kolenu, što dovodi do oticanja. 

Ograničeni pokreti: Nekad raskid meniskusa limitira pokretljivost. Povreda može uzrokovati osećaj blokade ili zaglavljivanja prilikom pokušaja potpunog ispravljanja ili savijanja noge. Moguće je hramanje i otežan hod. Blokade su vrlo indikativna za bucket handle tip raskida.

Osećaj bolnog preskoka ili klika u kolenu: Povreda meniskusa može uzrokovati neobične zvukove poput škripanja, kliktanja ili škljocanja u kolenu tokom kretanja.

Nestabilnost kolena: Povrede meniskusa mogu dovesti do osećaja nestabilnosti ili slabosti kolena, takođe moguća je i atrofija mišića natkolenice. Sve zajedno nepovoljno utiče na hod  ili aktivnosti koje opterećuju koleno.

Kako se postavlja dijagnoza povreda meniskusa?

Važno je napomenuti da simptomi povrede meniskusa mogu individualno da variraju. Neki raskidi meniskusa mogu da imitiraju neka druga stanja.  Tako da se u svakom slučaju sumnje na povredu meniskusa, preporučuje pregled ortopeda. Ortoped obavlja klinički pregled, preporučuje dodatna ispitivanja ako proceni da su potrebna i određuje odgovarajući plan lečenja. 

Dijagnoza povrede meniskusa se postavlja na osnovu detaljnog pregleda kolena, anamneze pacijenta i kliničkih testova, tj ispitivanja kolena. Dodatno, mogu se koristiti i različita snimanja kao što su rendgen, ultrazvuk i magnetna rezonanca (MR).

Danas je MR pregled praktično standardna i najbolja metoda za utvrdjivanje povreda meniskusa.

Klinički znaci i testovi za raskid meniskusa i meniskalni bol

Klinički znaci raskida meniskusa kolena i meniskalnog bola mogu uključivati osetljivost na pritisak na određenim tačkama kolena, bol pri savijanju – fleksiji ili opružanju – ekstenziji kolena i određene testove. 

Naime ortopedi često koriste testove koji nekad sa velikom sigurnošću mogu da ukažu na povredu spoljnjeg ili unutrašnjeg meniskusa, kao što su McMurray test, Apley test i sl.

Koja snimanja se koriste za meniskus?

Nekad je dijagnoza raskida i oštećenje meniskusa bila izazovna i ne uvek jednostavna za postavljanje. Čak je bio i značajan broj dijagnostičkih artroskopija kolena. Danas je to mnogo lakše, jer se za vrlo pouzdano dijagnostikovanje povrede meniskusa koristi magnetna rezonanca (MR). MR je najbolji način da se prikažu detalji strukture meniskusa i drugih mekih tkiva u kolenu. 

Savremeni standard koji se preporučuje se adekavatan uvid u stanje meniskusa je snaga aparata od najmanje 1,5 T (T=tesla). Danas se rendgen i ultrazvuk koriste znatno ređe kad je u pitanju sumnja na raskid meniskusa.

meniskus kolena, meniskus povreda lečenje artroskopija fizikalna terapija

Meniskus lečenje

Lečenje povreda i oštećenja meniskusa zavisi od vrste i ozbiljnosti povrede, kao i od individualnih faktora pacijenta. U nekim slučajevima, neoperativno lečenje može biti dovoljno, dok u drugim slučajevima može biti potrebna operacija meniskusa

Najvažnije je da stručnjak ortoped, koji ima adekvatna iskustva i znanja. Da u potpunosti sagleda vaše koleno, snimke i vaše tegobe, uzrast kao i planirane redovne i eventualno sportsko-rekreativne aktivnosti.

Da li je moguće neoperativno lečenje povreda meniskusa i kako?

Da, u određenim slučajevima neoperativno lečenje može biti efikasno. Postoje određeni tipovi i svežih raskida kao i horničnih degenerativnih gde je sasvim u redu započeti i ako je moguće terapijski rešiti koleno bez operacije.

Neoperativni pristup lečenju problema sa meniskusima na prvom mestu podrazumeva fizikalnu terapiju sa brojnim mogućim opcijama koje će predložiti fizijatar.

Zatim u bolnoj fazi razumnu upotrebu lekova protiv bola NSAID, moguća je i primena nekih injekcija, dolazi u obzir (posebno kod osteoartrtisa) upotreba suplemenatagelova i krema protiv bola i otoka (Orthogol gel). Takođe i promena aktivnosti ima smisla kako bi se smanjilo nefiziološko štetno opterećenje kolena.

Kada je potrebna i kako se radi operacija meniskusa ?

Postoje stanja i raskidi meniskusa za koje je najbolja opcija operacija meniskusa – artroskopija kolena, Operacija meniskusa, poznata kao artroskopija kolena, se obično preporučuje kada postoji značajna povreda meniskusa. 

To su povrede za koje možemo pouzdano da očekujemo da neće reagovati na neoprativno lečenje (npr. bucket handle ili veći kompleksni ili radijalni ili flap raskid). Ili se radi o raskidu gde nije bilo poboljšanja i pored ostalih mera lečenja, ili se proširio tokom neoperativne terapije ili čekanja tj, odlaganja artroskopije.

Artroskopija kolena je najčešća operativna opcija. To je minimalno invazivna procedura koja se izvodi uz pomoć malih rezova i endoskopa tj. artroskopa. Kad je potrebna ne treba je previše odlagati zato što neki raskidi meniskusa mogu da naprave vrlo ozbiljna oštećenja hrskavice kolena.

Meniskus operacija kakav je oporavak posle?

Oporavak posle operacije meniskusa zavisi od tipa povrede i individualnih faktora pacijenta. Savremene artroskopije kolena su minimalno invazivne i komplikacije su retke. Očekuje se brz oporavak. U većini slučajeva, pacijenti mogu očekivati poboljšanje simptoma nakon nekoliko nedelja, ali potpuni oporavak može potrajati i nekoliko meseci. Fizikalna terapija,  postoperativne vežbe, i naravno uzimanje ostale terapije koju ortopedski hirurg propiše su neophodan deo procesa oporavka.

Koja su očekivanja i prognoza ako se operiše a koja ako se ne operiše raskid meniskusa?

Prognoza nakon operacije meniskusa je obično dobra, sa većinom pacijenata koji se uspešno oporavljaju i vraćaju normalnim aktivnostima. Međutim, ukoliko se raskid meniskusa ne operiše na vreme, može doći do daljeg oštećenja hrskavice, nestabilnosti kolena i razvoja drugih komplikacija.

Meniskusi su vrlo bitni, zato i ne čudi zašto se toliko pažnje posvećuje neprestanom usavršavanju metoda lečenja. Čak se sve više izvode i transplantacije meniskusa.

Koje su moguće loše posledice ako se meniskus ne operiše na vreme?

Ako se raskid meniskusa ne operiše na vreme, mogu se javiti dugoročne posledice kao što su hronična bol, ireverzibilna oštećenja hrskavice, nestabilnost kolena. Takođe moguć razvoj trajne kontrakture odnosno ograničene pokretljivosti, povećan rizik od razvoja artroze kolena. Nije bez značaja ni umanjenje radne i sportske sposobnosti.

Takođe iako neke raskidi pacijenti tolerišu i ne ometaju neke aktivnosti niskog intenziteta, svaki raskid meniskusa dovodi do oštećenja i umanjuje, ograničava sportske i fizičke aktivnosti. Mnoge artroze kolena koje su godinama trajale i dovele do potrebe za ugradnjom endoproteze kolena su počele povredama meniskusa koje su bile zanemarene.

Ako imate dodatna pitanja ili preporuke da se tekst dopuni, izvolite pišite nam u komentarima 
Hvala!

Podelite ako vam se dopalo:

15 Одговор

 1. Повратни пинг: Artroza kolena – Gonartroza - Dr Dren
 2. Повратни пинг: Bol u kolenu - Dr Dren
 3. Dobar dan,

  Imao sam povredu medijalnog meniscusa decembar 2022. Nakon toga sam išao u oporavak i bez fizičkih aktivnosti do polovine 2023 godine kada sam odigrao jedan fudbal, kako bi proverio koleno i sve je proslo u najboljem redu. Nakon toga nisam igrao fudbal sve do januara 2024 gde sam par dana kasnije opet osetio bol u medijalnom delu kolena koji traje i dana danas kada napravim neki potez kolenom (flexija i extenzija)
  Da li postoji mogućnost da je opet došlo do ponovne povrede meniscusa bez nekih jakoh fizičkih aktivnosti?

  1. Poštovani, vrlo je moguće da postoji mogućnost povrede tj. oštećenja meniskusa.

   Dođite na pregled u Dr Dren i dobićete sve informacije u vezi operacije meniskusa ili neoperativnog lečenja

   telefon je +381 69 693 640

   Srdačni pozdrav

 4. Da li je velika razlika u tezini operacije i oporavka od operacije meniskusa i operacije ACL ?
  I kod operacije ACL, da li je bolji izbor uzeti graf patele ili zadnje loze , odnosno posle koga je oporavak laksi i bolji ?

  1. Dobar dan, ukratko da, razlika u težini i oporavku je velika, daleko je brži oporavak nakon artroskopije kolena za meniskuse nego nakon rekostrukcije ACL.
   Imate više info o svemu u našim posebnim tekstovima za artroskopiju i prednji ukršteni ligament.
   Graft za ACL nije pitanje iz teme meniskusa, ipak postoje brojna mišljenja, stavovi i razlike u postop. oporavku, tegobama, funkciji i sl. izbor grafta je najbolje prepustiti specijalisti koji će raditi rekonstrukciju ACL.
   Srdačni pozdrav
   Dr Dren

  1. Poštovani,
   ako mislite na kolagen kao suplement – dodatak ishrani za zglobove, hrskavice i meniskuse najbolji je prirodni kolagen odnosno onaj koji proizvede vaše telo!
   Kolagen koji popijete ne može u tom obliku da dodje do zglobova, zato se za suplementaciju zglobova i hrskavica pa i meniskusa više preporučuju aktivatori sinteze kolagena i prekursori – gradivne materije za kolagen kako bi se organizam podstakao da napravio svoj.

   Npr to su suplementi koji sadrže kombinacije glukozamina, hondroitina, hijalurona, bosvelije kao što je npr. ORTHOGOL.

   Srdačni pozdrav!

 5. Dobar dan, čitam ovaj vaš tekst i druge na sajtu, nigde nisam video da li radite transplantaciju meniskusa, istražujem tu metodu i vrlo sam zainteresovan da li se transplantacija meniskusa radi i u Srbiji i gde koji to doktor radi, ili samo u Americi, molim prosledite doktoru pitanje

  hvala

  Srdačni pozdrav

  1. Poštovani, u Srbiji se za sada ne rade transplantacije meniskusa, najpre zato što nema registrovanih graftova. Meniskalne transplantacije se rade kadaveričnim graftovima, odnosno segmentima kolena tj. kosti potkolenice platoa tibije sa oba meniskusa koji su uzeti od mrtvih ljudi donora i posebno pripremljeni da bi mogli da se ugrade u žive pacijente. I dalje ima prilično debate u vezi ove procedure, nije sve baš najsjajnije jer ako se dogode komplikacije mogu da budu vrlo neprijatne i teške za rešavanje (značajno ozbiljnije nego kod redovnih artroskopskih procedura) za koje je nekad mnogo ranije potrebna proteza kolena.

   Za sada se ne očekuje izvođenej ovih procedura u Srbiji u nekom skorijem periodu. Vrlo su retke zemlje u Evropi gde se to uopšte radi.

   U Americi je tržište kadaveričnih graftova vrlo razvijeno i ortopedima je dostupan širok izbor graftova za brojne ortopedske procedure, tako da ako planirate ovu proceduru kontaktirajte klinike u SAD.

   Hvala
   srdačni pozdrav

   Dr Dren ortopedija

 6. Poštovanje imao sam operaciju meniskusa ,
  knee arthroscopy meniscectomy – šta je bolje da primim od inekcija posle prp plazmu ili hijaluron, dr mi je ponudio obe opcije ali kaže da daje prednost prp inekcijama.

  1. Poštovani, u pravu ste postoji više opcija, čak postoji i opcija kombinacija PRP i hijalurona (cellular matrix i sl.), najbolje je terapiju individualno prilagoditi svakom pacijentu.

   Za konkretnije odgovore najbolje je da zakažete pregled u Dr Dren, ponesite dokumentaciju i snimke i dobićete sve odgovore na vaša pitanja direktno od doktora!

   za zakazivanje možete da pozovete +381 69 693 640

   Srdačni pozdrav
   Dr Dren

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Dr Dren društvene mreže

Popularno

Orthogol gel – deluje protiv bola, ukočenosti i otoka. Sadrži najbolje od prirode za zglobove, hrskavice, tetive i mišiće.

Orthogol kapsule – za čuvanje i povratak pokreta. Sadrže idealno balansiranu kombinaciju najboljih sastojaka za zdravlje zglobova.

Omogućuju optimalan unos preporučenih materija za održavanje zdravlja zglobova.

Kolagen Marina je tečni najbolji hidrolizovani Naticol kolagen sa optimalnom formulom za jedru kožu, sjajnu i gustu kosu i zdrave čvrste nokte

Immunogol kapsule – najbolje za jačanje imuniteta, pre i posle operacija, u toku oporavka ili slabosti.

Budite obavešteni

Prijavite se za naš newsletter

Bez spama, samo obaveštenje ao novim proizvodima i akcijama.

Sadržaj
možda je zanimljivo

skorašnji postovi

You cannot copy content of this page

orthogol gel najbolji gel za zglobove mišiće ligamente tetive
orthogol gel najbolji gel za zglobove mišiće ligamente tetive

Važno je ko Vas pregleda i ko daje injekcije za zglobove

🎁 za vas

Dr Dren poklanja – posle pregleda ili injekcije

u Dr Dren dobijate ORTHOGOL gel

orto Injekcije, intervencije i pokloni!

3u1 hijaluronske injekcije

PRP

 PRP i Hijaluron Cellular matrix 

BMAC za zglobove

POKLON za datu injekciju

(pregled i stručno davanje su uključeni u akcijsku cenu ograničen broj injekcija, trajanje akcije do utroška planiranih inj.)

pozovite 069 693 640

Dr Dren AKCIJA !

Pokloni i popusti 

proverite ponudu i povoljnosti