Prednji ukršteni ligament ACL

prednji ukršteni ligamenti LCA je skraćenica od lig.cruciatum anterius

acl povreda prednji ukršteni ligamenti kolena

Prednji ukršteni ligament ili ACL anterior cruciate (lat. ligamentum cruciatum anterius) je jedna od najvažnijih ligamenata kolena. 

Povrede prednjeg ukrštenog ligamenta su česte i ako se ne tretiraju adekvatno mogu da imaju neželjene posledice.

Pitali smo ortopeda dr Radoičića zašto je to tako i koje su najsavremenije opcije tretmana

 

prednji ukršteni ligament ACL

Prednji ukršteni ACL - značaj

Prednji ukršteni ligament ACL, je izuzetno značajan za stabilnost i kontrolu pokreta kolena. 

ACL se često povređuje, povrede mogu da imaju ozbiljne neželjene posledice. U Dr Dren smo često u prilici da dijagnostikujemo i tretiramo raskide prednje ukrštene veze. Od najjednostavnijih preporuka za vežbe i aktivnosti pa do najkompleksnijih operacija.

Imamo veliko iskustvo u lečenju povreda ACL. Takođe i u tretmanu komplikacija nakon prethodnih povreda ili operacija kolena. Kao što su ,, ispadanje kolena ,, nestabilnosti, nezarastanja, infekcije, osteomijelitisa, sinovitisa i ostalih neželjenih stanja. 

Primenjujemo savremena saznanja, najmodernije implantate i hirurške tehnike. 

Prednji ukršteni ligament - uloga

Prednja ukrštena veza obiluje brojnim neuroreceptorima koji tokom svakog pokreta šalju brojne signale u centralni procesor (tzv. mozak). Sve te informacije potpuno nesvesno obrađujemo i prihvatamo kao normalnu pojavu. Što se zove propriocepcija. Proces je od izuzetnog je značaja za fiziološku kontrolu pokreta.

Jednom u razgovoru sa pacijentom, pre operacije kolena, u pokušaju da objasnim kompleksnu ulogu ACL-a nekako smo i on i ja shvatili to jest pronašli automobilsku analogiju. ACL se pored povezujuće uloge, ponaša i kao npr. senzor ABS-a, ESP-a i pritiska u gumama i konstantno tokom vožnje obaveštava procesor o točkovima. (analogija nema veze sa stručno medicinskim stavovima i predstavlja lično mišljenje autora).

Operacija raskida ACL-a nije neophodna kod svakog pacijenta.  Ukoliko se bavite poslovima koji zahtevaju dugo sedenje, nemate sportske ambicije ili se ne bavite sportovima kod kojih su neophodna brza zaustavljanja i promene u pravcu, obično možete da se dobro oporavite i sa neoperativnim tretmanima i fizikalnom terapijom.

prednji ukršteni ligament acl povreda oporavak operacija fizikalna terapija

Povreda prednjeg ukrštenog ligamenta

U opisivanju ove povrede se često koriste sledeći termini povreda kolena, povreda ligamenta kolena, pokidani ligamenti kolena, pokidan ACL, kidanje prednje ukrštene, povreda prednjeg ukrštenog ligamenta i sl. Sve se najčešće odnose na povredu prednjeg ukrštenog ligamenta.

Ligamenti su jake vezivne trake koje koje povezuju jednu kost sa drugom. ACL, je jedan od dva ligamenta koji prolaze kroz središte kolena. ACL povezuje butnu kost (femur) sa potkolenicom (tibija). Pomaže u stabilizaciji i kontroli pokreta zgloba kolena.

Većina ACL povreda se događa tokom sportskih i fitnes aktivnosti. Ligament se obično kida pri naglom usporenju i iznenadnim promenama pravca. Zatim i pri pivotiranju sa čvrsto oslonjenim stopalom, pri čemu dolazi do uvijanja ili istezanja kolena (košarka, fudbal, skijanje i odbojka). Ređe se to dešava u kontaktu, udaru sa drugim igračem.

Inicijalna povreda je obično praćena jakim bolom u kolenu, otokom, izlivom u kolenu kao i ograničenim pokretima.

prednji ukršteni ligament da ili ne

Kome treba operacija prednjeg ukrštenog ligamenta ACL

Operacija prednjeg ukrštenog ligamenta kolena se preporučuje bez obzira na godine starosti

 • Ukoliko ste sportista i želite da nastavite bavljenje vašim sportom. Posebno ako sport uključuje skakanje, trčanje, okretanje, brže promene pravca i sl.
 • Ukoliko je u pitanju povreda više od jednog ligamenata ili hrskavice u kolenu.
 • Ukoliko ste mladi i aktivni, bez obzira na sportske ambicije.
 • Ukoliko želite da odložite usporite proces artroze odnosno gonartroze kolena
 • Ako vas povreda acl onemogućuje da savijate koleno tokom svakodnevnih aktivnosti. Ili da se bezbolno krećete tokom aktivnosti kao što je penjanje ili spuštanje na stepeništu.

U Dr Dren ortopediji operacija ACL je jedna od naših češćih i izuzetno uspešnih intervencija.

Zašto se radi operacija za prednji ukršteni

Operacija prednjih ukrštenih ligamenata ili na eng. anterior cruciate ligament je operacija  kolena kojom se nadoknađuje prednji ukršteni ligament. Prednji ukršteni je jedan od najvažnijih ligamenata kolena.

Dosadašnje iskustvo je pokazalo da potpuno pokidan ACL ne može da spontano zaraste ili ako se neko zarastanje desi ono nije adekvatno ni funkcionalno. Iako u poslednje vreme ima sve više radova i tehnika koji prikazuju uspehe kod rane reparacije pokidanog ACL. Primarne reparacije se još uvek retko izvode.

Bez prednje ukrštene veze koleno je nestabilno i veruje se da ubrzano propada to jest ubrzana je artroza trošenje hrskavice kolena. Što je jedan od faktora koji vremenom dovodi i do potrebe za zamenom kolena. 

Raskid ACl je faktor rizika za nove povrede i oštećenja kolena.

Artroskopija kolena i operacija ligamenata kolena uz artroskopiju ramena i artoplastike je jedna od procedura koju hirurzi Dr Drena najčešće izvode.  U savremenom svetu i našoj privatnoj praksi operacija prednje ukrštene veze se rutinski izvodi kao day surgery. To jest kao jednodnevna hiruška intervencija.

prednji ukršteni ligament acl ruptura operacija iskustva oporavak rehabilitacija
prednji ukršteni ligament acl ruptura operacija iskustva oporavak rehabilitacija

Operacija prednjih ukrštenih ligamentoplastika rekonstrukcija ACL

Operacijom se prednji ukršteni ligament menja delom tetive iz drugog dela noge. Mada je to moguće i radi se u nekim zemljama, gde je dostupno, tetivom pripremljenom od preminulog davaoca. Ova operacija se obično vrši kroz male rezove na prednjem delu kolena. Za uspešnu rekonstrukciju ACL je neohodna specijalna artroskopska  oprema i profesionalno osoblje.

U poslednjih desetak godina je ostvaren značajan napredak u razumevanju anatomije i fiziologije ACL-a. Takođe i u hirurškim tehnikama i implantatima za rekonstrukciju ACL. Danas bi trebalo da se gotovo sve rekonstrukcije ACL izvode artroskopski minimalno invazivno.

Izbor operativne tehnike kao i grafta tetive za ACL zavisi od brojnih faktora. Od vaših ambicija, godina, želje za bavljenjem sportovima (od značaja je i kojim). Takođe i zahtevima vezanim za rehabilitaciju i oporavak. Tako da izbor tehnike i grafta dogovaramo sa svakim individualno u nameri da zajedno izaberemo najbolju opciju.

Izbor tetive i tehnike za prednji ukršteni

Izbor tetive za prednji ukršteni ligament je svakako jedno od najznačajnih pitanja kada planiramo operaciju.

Trenutno se u Srbiji, za razliku od USA, retko, gotove ne koriste alograftovi (tkiva dobijena i prerađena od mrtvih davalaca-kadavera). Ovaj tip grafta je popularan u USA. Zato što hirurg ne mora da gubi vreme na uzimanje grafta. Što je ponekad zahtevniji deo operacije. Takođe ne pravi se dodatna hirurška trauma, odnosno ne uzima se tkivo pacijenta. 

Tako je kraće trajanje operacija i manje je plaćanje operacione sale i osoblja. Sa druge strane, ima pacijenata koji dolaze iz USA radi rekonstrukcije ACL autograftom (odnosno svojom tetivom, da bi iz raznih razloga izbegli operaciju sa kadaveričnim graftom). 

Uglavnom, najveći nedostatak ovih graftova i pored prednosti za hirurga, je nešto veći procenat neuspešnih rekonstrukcija nego kod upotrebe autograftova. Veruje se da je razlog upotreba radijacije tokom obrade, za sterilizaciju grafta, (u toku je razvoj drugih tehnika za sterilizaciju – pranja, vakuuma i sl. koje bi bile poštednije po tkivo grafta).

U svim slučajevima, za rekonstrukciju ACL u Srbiji, u Dr Dren praksi koristimo autograftove odnosno deo tetive ili tetiva samog pacijenta tako da nema mogućnosti odbacivanja grafta. Postoji nekoliko načina da se uzme tetiva kojom će se nadoknaditi – rekonstruisati ACL.

Najčešće su to graft patelarne tetive, hamstrings tetive (semitendinosus i gracilis) ili u zadnje vreme i tetiva kvadricepsa.

prednji ukršteni ligamenti tetive hamstringsa
operacija prednjih ukrštenih ligamanata

Ligamentoplastika ACL tetive hamstringsa

Izbegava se prednji bol u kolenu i ove se tetive uzimaju (harvest) izuzetno lako putem malog reza. Što je jedan od razloga zašto je tehnika dobila na popularnosti. Razvijeni su i mi ih rutinski koristimo, vrhunski implantati za lako i minimalno invazivno fiksiranje. 

U pravim rukama i kod dobro izabranih pacijenata ova je tehnika odlična i pravi izbor za rekonstrukciju. Sve češće je koristimo zbog mogućnosti lakšeg izvođenja minimalno invazivne all-inside tehnike.

Dobra okolnost kod ove vrste grafta je mogućnost double bundle rekonstrukcija ACL. Tehnika koja bolje imitira anatomiju pokidanog ACL. Iako objektivno nema posebnog značaja niti velikih  razlika u odnosu na single bundle rekonstrukciju.

Ligamentoplastika ACL patelarna tetiva

Patelarna tetiva ili bone-patellar tendon-bone graft je izuzetno snažan graft sa najdužim i najuspešnijim track reckord-om u hirurgiji ACL-a. I pored brojnih novih tehnika, tako da je više puta u poslednjih 20-ak godina ulazio i izlazio iz mode, primenjen u pravim indikacijama je i dalje kod određenih grupa pacijenata odličan izbor za rekonstrukciju ACL-a. 

Neki kažu da je nedostatak ove tehnike što je nakon uzimanja grafta nešto češća učestalost prednjeg bola u kolenu. Koristim ga ponekad u odabranim indikacijama. Preporučujem po potrebi gde procenim da je optimalan izbor. Češće koristim ovu tehniku kod revizionih operacija prednje ukrštene veze.

Rekonstrukcija ACL tetiva kvadricepsa

još jedna opcija koja dobija na popularnosti u poslednjih par godina. Radi se o jakoj tetivi, neki kažu da nema prednjeg bola u kolenu niti nedostataka kao kod uzimanja hamstringsa. Takođe se relativno lako uzima. Danas se sve češće izvodi i preporučuje posebno ženskim prof. i rekreativnim sportistima.

Mnogo prednosti uz nekoliko nedostataka,  a to je vreme, pitanje je da li će proći test vremena i održati se kao pouzdana opcija ili se radi o tehnici koja će vremenom pokazati značajne nedostatke. Dodatno opterećenje je nešto veći rez na prednjoj strani kolena. Rez koji je mnogim damama kozmetički neprihvatljiv.

Lično iskustvo i izbor grafta za operaciju prednjeg ukrštenog ligamenta

U poslednjih par godina u najvećem broju slučajeva za prednji ukršteni hamstrings graft. Fiksira se zgodnom malom instalacijom zvanom endobutton. U ostalim slučajevima stari dobri BptB. Najbitnije je da se izbor operativne tehnike uvek prilagodi pacijentu u zavisnosti od individualnih okolnosti.

Od 2017. godine u situacijama kad procenim da je poželjno, posebno kod određenih pacijenata koristim all-inside tehniku rekonstrukcija ACL. To je nova minimalno invazivna poštedna tehnika, malo zahtevnija ali sa određenim prednostima.

Preoperativna priprema i rizici za prednji ukršteni

Pre operacije, možda ćete morati na nekoliko nedelja fizikalne terapije. Radi vraćanja punog obima pokreta kolena. Pacijenti koji se odluče na raniju operaciju sa kontrakturom (nepotpunim obimom pokreta kolena), ili otokom kolena mogu da imaju postoperativne probleme sa vraćanjem punog obima pokreta nakon operacije.

Preporučuje se da prestanete da uzimate aspirin ili druge razređivače krvi najmanje nedelju dana pre operacije. Kako bi se smanjio rizik od krvarenja. Dobićete uputstva o tome kada da prestanete da jedete i pijete pre operacije.

Savremena rekonstrukcija ACL je jednodnevna

ACL rekonstrukcija se u savremenom svetu i u Dr Dren praksi izvodi kao procedura u jednodnevnoj hirurgiji. Tako da idete kući kasnije istog dana, ili rano ujutro ukoliko ste operisani u popodnevnim časovima.

ACL rekonstrukcija je hirurška procedura. Kao i kod svake operacije, postoje mogući rizici i komplikacije. Potencijalni rizici i komplikacije su krvarenja, infekcije kao i tromboembolijske komplikacije. Drugi rizici povezani sa ACL rekonstrukcijom su

Bol u kolenu, ukočenost ili slabost.
Loše zarastanje transplantata.
Neuspeh da se postigne olakšanje simptoma (bol i nestabilnost kolena).

Prednji ukršteni - tok operacije i šta možete da očekujete

Najčešće se za operaciju prednjih ukrštenih koriste regionalne anestezije. U saradnji sa anesteziolozima trudimo se da koristimo najbezbedniju i najpovoljniju varijantu anestezije. ACL rekonstrukcija se obično vrši kroz male rezove – jedan za ulaz tanke kamere i ostalima da bi se omogućio pristup hirurškim instrumentima.

Tok postupka operacija ligamentoplastika LCA

Nakon uklanjanja delova oštećenog ligamenta, pokidani ligament menjamo novom tetivom. Tokom operacije se prave tuneli u butnoj kosti i potkolenici da bi se precizno pozicionirao graft. Graftom se menja raskinuti ACL. Ta tetiva se zatim fiksira u kostima šrafovima ili drugim implantatima predviđenim za fiksaciju ACL grafta. 

Nakon intervencije, kada se oporavite od anestezije, ukoliko nema razloga za zadržavanjem biće vam dozvoljeno da idete kući kasnije istog ili narednog dana. Pre nego što odete kući, bićete upoznati sa principima hoda sa štakama.

U Dr dren imamo sigurno jednu od većih serija, uspešno operisanih pacijenata savremenim metodama ACL rekonstrukcije u uslovima jednodnevne hirurgije.

Cena operacije prednjih ukrštenih ligamenata

Obzirom da je to jedno od najčešćih pitanja ACL rekonstrukcija u Dr Dren cena se kreće od e (u din). Potpunu i tačnu informaciju u vezi cene možete da dobijete na pregledu.

Povreda prednjeg ukrštenog ligamenta – Operacija ligamenata kolena DA ili NE Prednji ukršteni ligamenti kolena – Artroskopska ACL Rekonstrukcija Prednji ukrsteni ligamenti simptomi prednji ukrsteni ligamenti oporavak

ACL i fizikalna terapija

Rehabilitacija posle ligamentoplastike ACL

Fizikalna terapija i rehabilitacija posle operacije prednje ukrštene su od izuzetnog značaja. Postoje brojni protokoli i specijalisti za rehabilitaciju posle ove operacije.

Fizikalna terapija posle ACL operacije pomaže da se ojačaju mišići i poboljša fleksibilnost kolena. Važno je da se započne što pre. Zato za početak od nas dobijate detaljno uputstvo sa savetima o postoperativnom ponašanju, vežbama i aktivnostima. Najbolje je da u početku izvodite vežbe i rehabilitaciju po protokolu koju vam preporuči dr Radoičić.

Uspešna ACL rekonstrukcija praćena adekvatnim programom rehabilitacije može da povrati stabilnost i funkciju kolena. Sportisti se obično vraćaju svojim sportovima posle četri do šest meseci.

Za profesionalne sportiste po potrebi posebno prilagođavamo i planiramo pre i postoperativni postupak.

Dr dren 6 meseci za pun oporavak i sportske aktivnosti

Oporavak i sport posle operacije prednjeg ukrštenog ACL - Dr Dren iskustvo

Postoje razne projekcije i razna predubeđenja u vezi oporavka i povratka na teren posle operacije rekonstrukcije prednjeg ukrštenog ligamenta.

Brojni tekstovi i autori pominju period od jedne godine oporavka da bi se sportista vratio na teren, neko ima neke druge datume i očekivanja. U ACL rekonstrukcijama postoje brojne tehnike i brojni pristupi u radu. Mislimo da su svi datumi i sva vremena oporavka dobra ako vama odgovaraju.

Svako ima pravo na slobodu izbora, pacijent bira doktora a doktor predlaže plan lečenja.

Dr Dren protokol koji je istraživanjem i ogromnim iskustvom u oblasti razvio dr sci med Radoičić D., između ostalog, kod primarne nekomplikovane rekonstrukcije ACL podrazumeva dozvolu za povratak na teren posle najviše 6 meseci od operacije.

Svakom pacijentui individualno prilagođavamo oeprativnu tehniku kao i planirani oporavak. Ima pacijenata koji su imali i bolje i brže  rezultate po pitanju oporavka i povratka na teren ili skije čak i kod revizionih rekonstrukcija ACL.

 

Revizija ponovna re-rekonstrukcija ACL

Dešava se da se koleno ponovo povredi, a nekad iz različitih razloga prva operacija prednjih ukrštenih ligamenata ne uspe. 

Jednostavno, garancije da će se rekonstruisani prednji ukršteni ligament ,,primiti, iz prve i da će biti neuništiv ne postoje.

Kad se to desi neophodno je dodatna ponovna reviziona rerekonstrukcija prednjeg ukrštenog ligamenta.

Revizione operacije su obično kompleksnije od primarnih. Postoje brojne okolnosti koje nekad otežavaju uspešnu drugu rekostrukciju prednje ukštene veze. U zavisnoti od toga šta je bio razlog neuspeha prethodne intervencije pravi se plan za ponovnu intervenciju.

Individualno se planira izbor operativnog pristupa i postoperativnog oporavka. Postoje brojne specifičnosti na koje treba obratiti pažnju tokom revizija prednje ukrštene kako bi se dale najbolje šanse za uspeh.

Prednji ukršteni PRP terapija regenerativna ortopedija

Jedna od novijih opcija ali i dilema je upotreba orto bioloških preparata kao što je plazma obogaćena trombocitima PRP Ili ćelija iz koncetrata koštane srži (BMAC bone marrow aspirate concentrate). 

Graft kojim rekonstruišemo ACL je mrtvo devaskularizovano tkivo kad ga fiksiramo na mesto ACL-a. Potrebno je da ligamentizuje i regeneriše da bi preuzeo ulogu koju je imao prirodni prethodni ACL.

Vremenom žive ćelije naseljavaju tkivo grafta. One regenerišu krvne sudove i ostale strukture ligamenta. U osnovi je tetiva kojom rekonstruišemo ACL matrix za regeneraciju. Postoje studije koje pokazuju da PRP i/ili BMAC ćelije u ranom postoperativnom periodu ubrzavaju i osnažuju ovu regeneraciju.

Ubeđen sam da PRP i BMAC ćelije ne štete, već naprotiv, i da ima smisla da se pomogne procesu regeneracije. Koliko je metod efikasan ne znam niti mogu sa sigurnošću da kažem. Kad bi bilo moguće verovatno bi koristili i davali PRP i BMAC ćelije svim pacijentima kojima je potrebna ili izvedena ACL rekonstrukcija. 

Međutim zbog cene i nemogućnosti ostvarivanja prava na PRP terapiju i terapiju BMAC preko osiguranja te metode koristimo kod pacijenata koji mogu da ih priušte.

za ortopediju Dr Dren ortopedski hirurg

doc dr sc D. Radoičić

Ostavite komentar ili podelite iskustva u vezi ACL-a. Pogledajte više i budite u toku sa našim akcijama na Dr Dren Facebook-u i Instagram-u.

Podelite ako vam se dopalo:

12 одговора

 1. Pre svega pozdrav od mene.
  Ja sam Dalibor Đukić, 1989. godiste.
  Operisao sam 2016 godine prednje ukrstene ligamente kolena koji su mi godinu dana posle operacije ponovo pukli. Koleno mi opet ispada i preskače. Uradio sam magnetnu rezonansu kolena gde se pokazalo da je prednji ukršteni pokidan.
  Sada planiram da ih ponovo operisem,pa me interesuje da li na Vasoj klinici mogu to da uradim,kakav je postupak,da li je potrebno da se dugo ceka na red, ko od doktora radi ove operacije ,koja je cena operacije?
  Hvala

  Pozdrav od mene i unapred hvala na povratboj informaciji

  S postovanjem

  1. Poštovani,
   u Dr Dren može da se uradi operacija prednjih ukrštenih ligamenata to jest rekonstrukcija ACL, često radimo i revizione operacije odnosno popravljanje kad prethodna operacije ne uspe ili kako kažete ponovo ,,pukne,, ligament.
   Postupak je da nas najpre nazovete i zakažete pregled kod dr Radoičića, pošto samo on prihvata i radi revizije operacije prednjih ukrštenih ligamenata. Za pregled ponesite svoje MR snimke i na pregledu dobijate sve informacije u vezi operacije, planiranog toka oporavka i cene.

   Hvala
   Srdačni pozdrav
   Dr Dren

 2. Dobro veče.
  Ja sam Darko, pre nekoliko godina sam imao operaciju prednjeg ukrštenog ali sa ligamentom sa čašice. operacija je bila u državnoj bolnici, sveukupno sam bio u bolnici 17 dana imalo je raznih dešavanja tu. Treba da operišem i drugo koleno već sam na listi ali neću kod doktora kod kog sam bio prvi put. I ne želim operaciju sa uzmanjem kosti sa kolena. Želim sa malim ožiljkom ispod samo sa tetivama bez kosti.

  Čitam šta ste pisali i gledam na instagramu šta objavljujete i ja ne mogu da verujem da je moguće u istom danu da se uradi operacija prednjih ukrštenih ligamenata.
  Da li samo taj vaš doktor Radojičić radi tako i koliko košta operacija prednjih ukrštenih sa tetivama ali stvarna cena sve i materijal i svi troškovi i kontrole.

  javite mi cenu i ostalo na email ili telefon
  Hvala
  Darko NS

  1. Poštovani, možemo da potvrdimo sve što ste naveli.
   U Dr Dren se posle artroskopske operacije prednjih ukrštenih ligamenata ne ostaje na ležanju, to je jednodnevna intervencija. Artroskopija kolena i rekonstrukcija prednje ukrštene veze se u Dr Dren radi endoskopski minimalno invazivno. U specijalnoj lokalnoj anesteziji nakon koje nema razloga za zadržavanje, niti želimo da vam bez potrebe dodatno naplaćujemo ležanje.
   Nakon operacija u opštoj anesteziji je potrebno zadržavanje i duže praćenje dan ili više u bolnici. U Dr Dren za sve što je moguće, a posebno za artroskopije, koristimo mnogo bezbednije vrste lokalne anestezije.
   Dr Radoičić u Dr Dren ima sigurno najveće iskustvo u operacijama prednjih ukrštenih ligamenata kao jednodnevna hirurgija. Koristimo savremene protokole i po našim saznanjima jedino dr Radoičić ima potvrđena iskustva sa ovim savremenim pristupom, u operaciji i ubrzanom postoperativnom oporavku posle prednjih ukrštenih ligamenata, u našoj zemlji i okruženju.

   Cene imate na našem sajtu ili možete da se informišete telefonom. U svakom slučaju najbolje je da se vidite sa doktorom i da na osnovu pregleda dobijete sve informacije.

   Hvala
   Srdačni pozdrav
   Dr Dren

 3. Dobro veče
  koliko treba da se čeka kod vas za prednji ukršteni ligament za operaciju, već sam na listi čelanja u drugoj bolnici ali mi se žuri sa oporavkom i želim što pre da nastavim sa treniranjem.

  Koja je cena za najbolju operaciju sa najboljim materijalom i da je operator doktor Radojičić.

  Hvala

  Vuk 1995. godište.

  1. Poštovani,
   ukoliko vam je potrebna operacija rpednje ukrštene veze tj. rekonstrukcica ACL u Dr Dren praktično nema čekanja.

   Javite se da zakažete pregled kod dr Radoičića i dobićete sve informacije u vezi intrevencije, materijala, postupka kao i u vezi postoperativnog oporavka posle operacije prednjih ukrštenih ligamenata.

   Cene za prednji ukršteni ligament se kreću od 2200 e tačnu procenu za planiranu operativnu tehniku i materijal dobijate ne pregledu.

   Hvala
   Srdačni pozdrav
   Dr Dren

 4. Poštovana/i,
  U prilogu vam šaljem dokument sa opisom povrede mog levog kolena. Zadobio sam povredu dvanaestog juna u Americi. Čekam mogućnost da se vratim u Srbiju i interesuje sledeće. Da li treba da vršim operaciju (artroskopiju) samo prednjeg ukrštenog ligamenta, samo meniskusa ili obe verzije zajedno?
  Koliko bi me koštalo da vršim operaciju samo prednjeg ukrštenog ligamenta? Koliko bi me koštalo da vršim operaciju samo meniskusa?
  Koliko bi koštala da operišem sve zajedno u vašoj ordinaciji?
  Koliko dana pre treba da zakažem operaciju? Kada najkasnije treba da operišem koleno?

  Da li uopšte vršite operacije zbog situacije sa korona virusom?
  Da li uopšte treba da operišem ili se ove povrede mogu zalečiti sa fizikalnim terapijama?

  Pozdrav, Aleksandar Jovanović

  1. Poštovani
   postoji mnogo podataka od značaja koje niste naveli, pre bilo kakve odluke je neophodan pregled

   Dr Radoicic radi operacije prednje ukrštene, obično se u toku te intervencije reši i meniskus

   I u toku pandemije korone nema prepreka ukoliko imate negativan PCR test i ukoliko nemate i niste u periodu pre intervencije imali povišenu temp. ili respiratorne tegobe.

   Za sve ostale odgovore je neohodan pregled.
   možete da nam se javite kad dođete u Srbiju
   Hvala

   Dr Dren Ortopedija

 5. Poštovani, napisaću vam nalaz sa MRI:
  Hronična ruptura ACL
  Mukoidna degenaracija meniskusa(gradus II)
  Teški osteoartritis sva tri kompartmenta(K.L.III)
  Hronični sinovitis sa manjim izlivom uz veću Bekerovu cistu(3x2x8cm) u poplitealnoj jami.
  Imam 43 god., juče sam bio u Zavodu dr Miroslav Zotović u Banja Luci gdje mi je dr rekao da nema svrhe raditi prednji ukršteni ligament na artrozno koljeno, preporučio mi je artroskopiju meniskus, a kada dođem u neke starije godine da ugradim umjetni zglob.
  Pošto mi je koljeno nestabilno, zbog rupture ACL i mog posla koji zahtjeva mnogo hodanja, penjanja, čučanja, itd. molim Vas za Vaše mišljenje, naime da li se može uraditi „plastika ligamenta“ i „čišćenje“ meniskusa ili mi je dr u Banja Luci dao najbolji savjet.
  Unaprijed zahvalan, Dragoslav Lazarević

  1. Poštovani,
   za adekvatno mišljenje i preporuku je potreban pregled kolena i snimaka. Na osnovu dostavljenih podataka imate opciju da ne radite nikakvu intervenciju, potom ukoliko se nešto preduzima artroskopija sa ili bez rekonstrukcije.
   danas se stavovi malo menjaju, tako da ukoliko imate problem nestabilnosti kolena a želite da se bavite određenim sportsko rekreativnim aktivnostima onda ima smisla da se razmisli o operaciji za prednji ukršteni ligament bez obzira na godine.
   U slučajevima kao što je vaš prava procena je moguća samo na pregledu.

   Hvala
   Srdacni pozdrav
   Dr Dren ortopedija

  1. Poštovani, na osnovu iznetog prvo je potreban je pregled sa rtg/MR snimcima kolena ne starijim od tri meseca, u pratnji roditelja ili staratelja
   Najbolje je da zakažete pregled u Dr Dren i dobićete sve informacije u vezi ispitivanja i lečenja.

   Telefon dostupan za zakazivanje je
   +381 69 693640

   Srdačni pozdrav
   Dr Dren ortopedija

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Sadržaj

Dr Dren društvene mreže

Popularno

Orthogol gel

Orthogol gel – deluje protiv bola, ukočenosti i otoka. Sadrži najbolje od prirode za zglobove, hrskavice, tetive i mišiće.

Orthogol

Orthogol kapsule – za čuvanje i povratak pokreta. Sadrže idealno balansiranu kombinaciju najboljih sastojaka za zdravlje zglobova.

Omogućuju optimalan unos preporučenih materija za održavanje zdravlja zglobova.

Budite obavešteni

Prijavite se za naš newsletter

Bez spama, samo obaveštenje ao novim proizvodima i akcijama.

Možete da poručite

možda je zanimljivo

skorašnji postovi

artroskopija kolena artroskopska endoskopska operacija kolena meniskusa i prednjeg ukrštenog ligamenta

Artroskopija kolena

Artroskopija kolena je minimalno invazivna ortopedska procedura. Omogućuje bezbedan uvid i intervencije na svim unutrašnjim strukturama kolena.

pročitaj više »
operacija meniskusa iskustva cena rehabilitacija fizikalna terapija oporavak

Operacija meniskusa

Operacija meniskusa je medicinski postupak koji se često koristi za lečenje povreda meniskusa u kolenu. Meniskusi su hrskavičasti

pročitaj više »

You cannot copy content of this page

Orthogol najbolje za zglobove dodatak suplement za zglobove tetive kosti hrskavicu glukozamin hondroitin sulfat hijaluron boswellia
orthogol gel najbolji gel za zglobove mišiće ligamente tetive
orthogol gel najbolji gel za zglobove mišiće ligamente tetive
bol u kolenu hrskavica hijaluorn prp injekcija

Važno je ko Vas pregleda i ko daje injekcije za zglobove

🎁 za vas

Dr Dren poklanja

posle primene hijaluronske injekcije

u Dr Dren na poklon potpuno besplatno dobijate ORTHOGOL gel

orto Injekcije, intervencije i pokloni!

3u1 hijaluronske injekcije od 18000 din

PRP inj. regenlab 24 000

 PRP i Hijaluron Cellular matrix 30000 din. 

BMAC za zglobove

POKLON Orthogol gel za datu injekciju

(pregled i stručno davanje su uključeni u akcijsku cenu ograničen broj injekcija, trajanje akcije do utroška planiranih inj.)

pozovite 069 693 640

Dr Dren AKCIJA !

Pokloni i popusti 

proverite ponudu i povoljnosti