Smrznuto rame - adhezivni kapsulitis ramena

Smrznuto rame, je bolno stanje ramena medicinski poznato kao adhezivni kapsulitis. Populran je i naziv frozen shoulder sindrom. Predstavlja stanje u kojem dolazi do bolova i ograničene pokretljivosti ramenog zgloba. Ovo stanje karakteriše zadebljanje, otežano rastezanje ili skupljanje zglobne kapsule koja obavija rameni zglob, što dovodi do bola i značajnog ograničenja opsega pokreta u ramenu.

SINONIMI

Adhezivni kapsulitis ramena, Zaleđeno rame, Frozen shoulder, M 75.0.

UČESTALOST I POPULACIJA KOJU NAJČEŠĆE POGAĐA

Smrznuto rame je relativno često stanje, koje može da zadesi bilo koga, ali je učestalije kod osoba između 40. i 60. godine života. 

Žene su češće pogođene od muškaraca. Povećani rizik za smrznuto rame postoji kod osoba sa sa određenim medicinskim stanjima, poput:

Smrznuto rame adhezivni kapsulitis lečenje fizikalna terapija operacija

SMRZNUTO RAME KLINIČKA SLIKA

Tipična klinička slika smrznutog ramena (adhezivnog kapsulitisa) karakteriše se postepenim razvojem simptoma, koji obuhvataju bol i ograničenje pokretljivosti u ramenu. Ova stanja se obično razvijaju kroz tri faze.

Faze smrznutog ramena

   1. Zamrzavajuća faza (freezing faza bola)
    Početak je često nejasan, sa postepenim povećanjem bola u ramenu, koji može biti gori noću, utičući na spavanje.
    Bol se pojačava pri pokretima ramena, a postepeno dolazi i do smanjenja opsega pokreta.

   1. Zamrznuta faza (frozen faza adhezije)
    Bol može početi da jenjava, ali zato dolazi do značajnog smanjenja pokretljivosti ramena. Pacijenti često navode da ne mogu obavljati uobičajene aktivnosti, kao što su oblačenje ili pranje kose.
    Ograničenje pokreta je tipično u svim smerovima, posebno pri pokušaju podizanja ruke ili pomeranja ruke ka leđima.

   1. Odleđujuća faza (thawing faza oporavka)
    Postepeno poboljšanje pokretljivosti ramena. Bol se dodatno smanjuje, ali potpuni oporavak može trajati od nekoliko meseci do nekoliko godina.

  Smrznuto rame ima tipične tegobe i simptome

  • Uporni noćni bol u ramenu, ili bol koji se pogoršava noću
  • Značajno ograničenje pokretljivosti, uključujući rotaciju, abdukciju (podizanje ruke sa strane) i unutrašnju rotaciju
  • Otežano obavljanje svakodnevnih aktivnosti.

  Diferencijalna dijagnostika

  Smrznuto rame može biti slično ili se pomešati sa drugim stanjima koja izazivaju bol i ograničenje pokretljivosti ramena, uključujući:

   1. Rotatorna manžetna tendinopatija ili ruptura: Karakteriše se bolom i slabostima pri određenim pokretima, posebno pri podizanju ruke.
   2. Osteoartritis ramena: Dovodi do bolova, ukočenosti i ograničenog pokreta, ali obično uz prisutnost jasnih promena vidljivih na rendgenskom snimku.
   3. Bursitis i kalcifikat ramena: Upala burze i kalcifikat ramena mogu izazvati sličan obrazac bola, ali obično ne dovodi do tako izraženog ograničenja pokreta kao smrznuto rame.
   4. Cervikalna radikulopatija: Problemi sa vratnim delom kičme mogu izazvati bol u ramenu, ali obično je praćen i bolom ili slabostima u ruci, sa specifičnim obrascem koji odgovara nervnom korenu.

  Posebnost smrznutog ramena

  Ono što smrznuto rame odvaja od ostalih stanja je kombinacija postepenog razvoja bolova koji prethode ograničenju pokretljivosti, a potom i faze u kojoj se pokretljivost postepeno vraća, često bez jasnog uzroka ili prethodne povrede. 

  Ograničenje pokreta je globalno, što znači da je smanjen u svim pravcima, što je manje karakteristično za ostala stanja koja utiču na rame. 

  SMRZNUTO RAME DIJAGNOZA 

  Dijagnoza smrznutog ramena (adhezivnog kapsulitisa) zasniva se na kombinaciji kliničke evaluacije, simptoma koje pacijent iznosi, i fizikalnog pregleda, uz dopunu dijagnostičkih snimanja ako je potrebno. Ne postoji laboratorijski ili sličan test koji bi dokazao smrznuto rame. Evo detaljnog opisa procesa dijagnostikovanja:

  Anamneza

  Prvi korak u dijagnozi je detaljan razgovor sa pacijentom o simptomima i istoriji bolesti. Lekar će postaviti pitanja o prirodi i trajanju bolova u ramenu, o ograničenjima pokreta, i o bilo kojim ranijim povredama ili operacijama ramena.

  Klinički pregled

  Lekar će zatim izvršiti fizikalni pregled kako bi procenio obim pokreta ramena i prisustvo bola. Ovo uključuje pasivne i aktivne pokrete ramena, gde lekar pomera ruku pacijenta (pasivno pokretanje), a zatim pacijent pokušava da samostalno izvede pokrete (aktivno pokretanje). Kod smrznutog ramena, zapaža se značajno smanjenje obima pokreta, posebno rotacija i u pokretima podizanja ruke iznad glave ili pomeranja ruke ka srednjoj liniji leđa.

  Snimanja za smrznuto rame

  Iako se dijagnoza često može postaviti na osnovu anamneze i fizikalnog pregleda, ponekad su potrebni dodatni dijagnostički testovi:

  Rendgenski snimak ramena: Može se koristiti za isključivanje drugih uzroka bola u ramenu, kao što su osteoartritis ili fraktura ramena.

  Magnetna rezonanca (MRI): MRI može biti koristan za procenu stanja mekih tkiva, uključujući zglobnu kapsulu i rotatornu manžetnu, iako nije uvek neophodan za dijagnozu smrznutog ramena.

  Ultrazvuk: Koristi se za vizualizaciju mekih tkiva ramena, može pomoći u identifikaciji upala ili drugih abnormalnosti.

  U većini slučajeva, snimanja služe za isključivanje drugih problema koji bi mogli uzrokovati simptome slične smrznutom ramenu, poput povrede rotatornee manžetne, artritisa ili kalcifikata u mekim tkivima. Konačna dijagnoza smrznutog ramena se obično postavlja na osnovu impresije lekara tipične kliničke slike i karakterističnog gubitka pokretljivosti u ramenu.

  Smrznuto rame adhezivni kapsulitis lečenje fizikalna terapija operacija 

  SMRZNUTO RAME LEČENJE

  Lečenje smrznutog ramena (adhezivnog kapsulitisa) zahteva sveobuhvatan pristup koji se obično odvija u nekoliko faza, od konzervativnih metoda do invazivnih hirurških procedura. Pravac i trajanje tretmana zavisi od težine simptoma i odgovora pacijenta na lečenje. Evo detaljnog pregleda opcija lečenja smrznutog ramena:

  Konzervativne terapije

  Fizikalna terapija 

  Prvi korak u lečenju smrznutog ramena je fizikalna terapija. Za lečenje smrznutog ramena (adhezivnog kapsulitisa), fizikalna terapija i različiti oblici fizikalnih tretmana igraju ključnu ulogu. Cilj ovih metoda je smanjenje bola, poboljšanje opsega pokreta i jačanje mišića ramena. Evo pregleda nekih od najefikasnijih fizikalnih opcija za lečenje smrznutog ramena:

  Vežbe za istezanje i jačanje.  
   1. Vežbe istezanja: Cilj je postepeno povećanje fleksibilnosti i opsega pokreta u ramenu. Vežbe kao što su zidni penjači (polako kliziti prstima uz zid kako bi se podigla ruka više) i vežbe sa peškirom (koristi se peškir prebačen preko ramena kako bi se povukla ruka u teže dostupne pozicije) su posebno korisne.
   2. Jačanje: Kada se opseg pokreta poboljša, fokus se prebacuje na vežbe za jačanje kako bi se podržala stabilnost ramena i smanjila mogućnost ponovne pojave simptoma. Vežbe bi trebalo redovno da se izvode, i ako je moguće uz nadzor fizioterapeuta. 
  Elektroterapija
   1. TENS (Transkutana električna nervna stimulacija): Koristi se za ublažavanje bola putem električnih impulsa koji stimulišu nerve. Ovo može pomoći u smanjenju zavisnosti od analgetika.
   2. Interferentna struja: Primena interferentnih struja može pomoći u smanjenju bola i inflamacije, kao i u poboljšanju cirkulacije u zahvaćenom području.

  Terapija laserom

  Postoje preporuke da laserska terapija (LLLT): Može smanjiti bol i upalu te poboljšati izlečenje tkiva. Laser stimulira ćelije i može doprineti bržem oporavku funkcije ramena.

  Terapija ultrazvukom

  Ultrazvučna terapija: Koristi zvučne talase visoke frekvencije koji prodiru u tkivo, čime se poboljšava cirkulacija i smanjuje upala. Može pomoći i u razbijanju adhezija unutar zglobne kapsule.

  Magnetna terapija

  Pulsirajuća magnetna terapija: Iako je potrebno više istraživanja, neki pacijenti prijavljuju poboljšanje u pogledu bolova i opsega pokreta nakon primene pulsirajuće magnetne terapije, koja može stimulisati reparativne procese na ćelijskom nivou.

  Manuelna terapija – Mobilizacija

  Fizioterapeut može primenjivati specifične tehnike za mobilizaciju zgloba ramena, pomažući u poboljšanju pokretljivosti i smanjenju bola.

  Kombinacija ovih fizikalnih terapijskih opcija, prilagođena individualnim potrebama pacijenta, pokazala se kao efikasan način za upravljanje i lečenje smrznutog ramena. Važno je napomenuti da proces lečenja zahteva vreme, strpljenje i doslednost u sprovođenju terapijskih vežbi i tretmana. Komunikacija sa fizioterapeutom i lekarom koji prati lečenje ključna je za postizanje optimalnih rezultata.

  Medikamentozna terapija – Lekovi protov bola

  Za ublažavanje bola i upale mogu se koristiti lekovi protiv bolova u zglobovima

  najčešće se primenjuju nesteroidni antiinflamatorni lekovi (NSAIL) poput ibuprofena ili naproksena. U nekim slučajevima, lekar može preporučiti i paracetamol ali i neke ,,jače,, analgetike ili kombinacije analgetskih tretmana. Treba probati svakako i primenu lokalnih gelova koji mogu da doprinesu poboljšanju kao što je ORTHOGOL gel.

  Injekcije za smrznuto rame

  Najčešće se za smrznuto rame primenjuju kortikosteroidne injekcije tzv. blokade.  Ako konzervativne metode ne donesu olakšanje, mogu se koristiti injekcije kortikosteroida direktno u zglobnu kapsulu. Ove injekcije mogu značajno smanjiti bol i upalu, što može pacijentu pomoći da lakše sprovodi fizikalnu terapiju. 

  Mogu se kombinovati sa anesteticima, ili sa hijaluronskim injekcijama. U svakom slučaju se savetuje oprez pri primeni kortikosteroida i ne previše ponavljanja. 

  Manipulacija pod anestezijom

  Ako se pokretljivost ramena ne poboljša uz gore navedene tretmane, nekad se može predlagala manipulacija ramenog zgloba pod anestezijom. Ovaj postupak uključuje pasivno pomeranje ramena dok je pacijent pod opštom anestezijom, kako bi se razbili adhezije u zglobnoj kapsuli. Danas se sve ređe primenjuje. Postupak nosi rizike od povreda zgloba, te se koristi samo kada druge metode ne uspeju.

  Hirurška intervencija za smrznuto rame

  Artroskopska hirurgija – U slučajevima teškog adhezivnog kapsulitisa koji ne reaguje na druge tretmane, može se razmotriti artroskopija ramena. Tokom ove minimalno invazivne procedure, hirurg napravi male rezove oko ramena kroz koje uvodi instrumente i kameru za vizualizaciju i uklanjanje zadebljanih delova zglobne kapsule ili oslobađanje zalepljenih tkiva.

  Dugotrajna rehabilitacija

  Nakon invazivnih tretmana, dugotrajna rehabilitacija je ključna za povratak funkcije ramena. Fizikalna terapija se nastavlja posle svih invazovnihprocedura sa ciljem poboljšanja snage i fleksibilnosti, a pacijenti se ohrabruju da nastave sa terapijskim vežbama kod kuće.

  Trajanje lečenja

  Trajanje lečenja smrznutog ramena može značajno varirati, zavisno od težine simptoma i odgovora pacijenta na lečenje. U proseku, stanje može trajati od nekoliko meseci do 2-3 godine. Lečenje koje obično uključuje fizioterapiju, medikamente za ublažavanje bola i upale, kao i, u težim slučajevima, injekcije kortikosteroida ili čak hiruršku intervenciju za oslobađanje zglobne kapsule, zavisi najviše od pojave pozitivnog odgovora pacijenta.

   

  da li se smrznuto rame Ponavlja

  Iako većina pacijenata doživi poboljšanje simptoma, smrznuto rame može imati tendenciju ponavljanja, posebno ako se ne pridržavaju preporučenih terapijskih vežbi ili u slučajevima osnovnih bolesti koje doprinose njegovom razvoju.

   

  Smrznuto rame je dg – Šta očekivati?

  Osobi kojoj je postavljena dijagnoza smrznuto rame važno je da razume da je to stanje obično prolazno, ali da zahteva vreme i posvećenost lečenju. Strpljenje i redovno sprovođenje terapijskih vežbi su ključni za oporavak. Potrebno je biti spreman na period ograničene pokretljivosti i bola, ali sa pravilnim lečenjem, većina pacijenata postiže značajno poboljšanje funkcije ramena i smanjenje bola.

   

  Saradnja sa timom zdravstvenih radnika, uključujući lekara, fizioterapeuta i eventualno ortopeda, je esencijalna za uspešno upravljanje ovim stanjem. Prilagođavanje aktivnosti i terapijskih vežbi individualnim potrebama pacijenta povećava šanse za brži oporavak i smanjenje rizika od ponovnog javljanja problema.

  FAQ o smrznutom ramenu

  Koliko dugo traje oporavak od smrznutog ramena?

  Oporavak od smrznutog ramena varira od osobe do osobe i može trajati od nekoliko meseci do 2-3 godine. Proces oporavka često prolazi kroz tri faze: zamrzavajuću, zamrznutu i odleđujuću fazu. Strpljenje i doslednost u sprovođenju preporučenih vežbi i terapija su ključni za uspešan oporavak.

  Mogu li aktivnosti kao što je plivanje ili teretana pogoršati stanje smrznutog ramena?

  Aktivnosti koje uključuju kontrolisano i umereno kretanje ramena, poput plivanja, mogu biti korisne tokom odleđujuće faze oporavka. Međutim, važno je izbegavati intenzivne i nagle pokrete koji mogu pogoršati bol ili dalje ograničiti pokretljivost. Teretana može biti korisna ako se vežbe biraju pažljivo i izvode pod nadzorom stručnjaka, uz fokus na postepeno jačanje i povećanje fleksibilnosti.

  Da li je operacija neophodna za lečenje smrznutog ramena?

  Većina slučajeva smrznutog ramena može se uspešno lečiti bez operacije, kroz kombinaciju fizikalne terapije, medikamenata i, ponekad, injekcija. Hirurška intervencija se razmatra samo u teškim slučajevima kada konzervativne metode lečenja ne donesu poboljšanje nakon dužeg vremenskog perioda.

  Može li smrznuto rame da se ponovi?

  Postoji mogućnost ponovnog javljanja smrznutog ramena, posebno ako se ne sprovede adekvatan tretman ili ako pacijent ne prati preporuke za održavanje obima pokreta i snage ramena. Pravilno lečenje i prevencija ključni su za smanjenje rizika od ponovnog javljanja.

  Kako da spavam sa smrznutim ramenom bez pojačavanja bola?

  Spavanje sa smrznutim ramenom može biti izazov zbog bola. Preporučuje se spavanje na leđima ili na suprotnoj strani od zahvaćenog ramena, uz upotrebu dodatnih jastuka za podršku ruci i ramenu. Jastuk ispod kolena može takođe pomoći u smanjenju napetosti u celom telu.

  Postoje li specifične dijete ili suplementi koji mogu pomoći u lečenju smrznutog ramena?

  Iako nema specifične dijete za lečenje smrznutog ramena, zdrava ishrana bogata antiinflamatornim namirnicama (kao što su voće, povrće i integralne žitarice) može pomoći u smanjenju upale i podržati oporavak. Suplementi kao što su ORTHOGOL gel i ORTHOGOL kapsule (glukozaminhondroitinhijaluronbosvelija) sa kombinacijama materija koje su poznate kao dobre za zglobove mogu biti korisni.

  Zaključak

  Lečenje smrznutog ramena je proces koji zahteva vreme, strpljenje i saradnju između pacijenta i zdravstvenog tima. Rana intervencija može pomoći u ublažavanju simptoma i sprečavanju dugoročnih komplikacija. Važno je napomenuti da svaki pacijent reaguje drugačije na lečenje, te pristup treba individualizovati.

  Podelite ako vam se dopalo:

  2 Одговор

  1. Повратни пинг: Artroskopija ramena - Dr Dren

  Оставите одговор

  Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

  Dr Dren društvene mreže

  Popularno

  Orthogol gel – deluje protiv bola, ukočenosti i otoka. Sadrži najbolje od prirode za zglobove, hrskavice, tetive i mišiće.

  Orthogol kapsule – za čuvanje i povratak pokreta. Sadrže idealno balansiranu kombinaciju najboljih sastojaka za zdravlje zglobova.

  Omogućuju optimalan unos preporučenih materija za održavanje zdravlja zglobova.

  Kolagen Marina je tečni najbolji hidrolizovani Naticol kolagen sa optimalnom formulom za jedru kožu, sjajnu i gustu kosu i zdrave čvrste nokte

  Immunogol kapsule – najbolje za jačanje imuniteta, pre i posle operacija, u toku oporavka ili slabosti.

  Budite obavešteni

  Prijavite se za naš newsletter

  Bez spama, samo obaveštenje ao novim proizvodima i akcijama.

  Sadržaj
  možda je zanimljivo

  skorašnji postovi

  You cannot copy content of this page

  orthogol gel najbolji gel za zglobove mišiće ligamente tetive
  orthogol gel najbolji gel za zglobove mišiće ligamente tetive

  Važno je ko Vas pregleda i ko daje injekcije za zglobove

  🎁 za vas

  Dr Dren poklanja – posle pregleda ili injekcije

  u Dr Dren dobijate ORTHOGOL gel

  orto Injekcije, intervencije i pokloni!

  3u1 hijaluronske injekcije

  PRP

   PRP i Hijaluron Cellular matrix 

  BMAC za zglobove

  POKLON za datu injekciju

  (pregled i stručno davanje su uključeni u akcijsku cenu ograničen broj injekcija, trajanje akcije do utroška planiranih inj.)

  pozovite 069 693 640

  Dr Dren AKCIJA !

  Pokloni i popusti 

  proverite ponudu i povoljnosti