Operacija Ahilove tetive

Ahilova tetiva operacija

ahilova tetiva operacija ahilove tetive cena oporavak

Operacija Ahilove tetive je nekad najbolja opcija za tretman svežih ruptura i jedina prava opcija za hronično nezarasle raskide Ahilove tetive. 

Ahilova tetiva je najveća i najjača tetiva u telu. Spaja mišiće lista i petu, neophodna je za normalan hod, trčanje i ostale aktivnosti.

Moguće su sportske povrede tetive ali i rupture usled različitih stanja koja oštećuju tetivu. Svaka povreda Ahilove tetive zahteva individualni pristup u dijagnostici i tretmanu.

ahilova tetiva povreda lečenje operacija

rešenje za rupture ahilove tetive

Operacija Ahilove tetive

Ruptura Ahilove tetive je ozbiljna povreda, izbor metode lečenja je presudan za uspešan oporavak.

Ahilova tetiva operacija je za sportiste i rekreativce često najbolja opcija za uspešno nastavljanje sportskih i ostalih aktivnosti.

Ukoliko se uspešno izvede na vreme pruža najbolje šanse za najbrže uspešno zarastanje .

Operacija Ahilove tetive - gde ima prednost

Operacija Ahilove tetive se radi u cilju bržeg i boljeg zarastanja pokidane Ahilove tetive. U Dr Dren praksi zbog značajno boljih rezultata, kod aktivnihj bez pridruženih bolesti, prednost dajemo operaciji.

Ahilova tetiva operacija podrazumeva intervenciju kojom se posebnim šavovima spajaju dva kraja raskinute Ahilove tetive, ili se tetiva pričvršćuje za kost ukoliko je raskid u pripoju za petnu kost.

Operacija Ahilove tetive se kao metoda izbora preporučuje:

 • za određene tipove ruptura,
 • kod aktivnih, sportista i rekreativaca,
 • kod raskida koji ne zarastaju u gipsu u dužem vremenskom periodu,
 • i naravno kod reruptura odnosno ponovnih raskida iste tetive.
 

Hiruško lečenje rupture Ahilove tetive to jest operacija ima dokazane prednosti u bržem oporavku. Između ostalog i u značajno kraćem nošenju imobilizacije (gipsa ili ortoza). Skraćenje nošenja imobilizacije donosi brojne prednosti i sprečava brojne komplikacije tokom oporavka. 

Kraće nošenje gipsa kod operacije, i to samo potkolenog gipsa ima brojne prednosti. Kod Ahilovih tetiva koje se leče dugim nošenjem prvo gipsa iznad kolena pa onda ispod kolena, i sa ekstremno spuštenim stopalom u tzv. ,,ekvinusu,, tj. nadole čest je veliki problem gibitak pokreta u kolenu i skočnom zglobu.

Nakon operacije Ahilove tetive adekvatna fizikalna terapija ima svoju ulogu i značaj u daljem oporavku.

Ahilova tetiva operacija kako i kada se radi

Postoje brojne operativne tehnike i mogućnosti za reparaciju Ahilove tetive.

U osnovi su to otvorena operacija i tzv. perkutana metoda.

Otvorena metoda ima određene prednosti. Vešt hirurg i otvorenu metodu može da izvede vrlo poštedno tj minimalno invazivno. jednim rezom se pristupa tetivi i ona se reparira ili rekonstruiše posebnim snažnim šavovima. Nekad su za adekvatnu reparaciju neophodni i ankeri sa koncima (suture anchors) kojima se dodatno Ahilova tetiva pričvršćuje za kost.

Sa druge strane perkutana metoda, podrazumeva napamet ušivanje preko kože nema veliku popularnost a ni puno smisla budući da zahteva skoro jednako vreme nošenja gipsa kao i kod neoperisanih pacijenata. Zbog brojnih mogućih neželjenih ishoda u Dr Dren ne primenjujemo perkutano ušivanje.

Operacija se idealno izvodi što pre. Međutim može da se uradi i nakon više dana od povrede.

Kod starih raskida ili kod reruptura Ahilove tetive koristimo posebne tehnike rekonstrukcije. Nekad je potrebno i ojačavanje delom neke druge tetive. 

 

Operacija Ahilove tetive

operacija ušivanje ahilove
Operacija reparacija Ahilove tetive posebnim šavovima

U poređenju sa neoperativnim lečenjem dugotrajnim nošenjem gipsa, 

hirurška reparacija, ušivanje potpune rupture Ahilove tetive ima određene značajne prednosti.

Veruje se da omogućuje brži i kraći oporavak, značajno smanjuje mogućnost reruptura

U slučajevim operacija izvedenih na vreme, očekujemo odlične rezultate, kratkotrajnu imobilizaciju uz izuzetno niske rizike od mogućih komplikacija.

Ahilova tetiva operacija plastični gips povreda tendinitis dr dren ortopedija
plastični gips postavljen u Dr Dren posle operacije Ahilove tetive

Operacija Ahilove tetiva oporavak

Veruje se da oporavak nakon rupture Ahilove tetive značajno kraće traje posle operacije nego kod lečenja samo gipsom. Zato se protokol oporavka značajno razlikuje od oporavka nakon lečenja samo gipsom bez intervencije.

 • u zavisnosti od tipa raskida i primenjene tehnike u Dr Dren gips ili ortoza se nosi od 4 do 8 nedelja nakon operacije. Ređe kod starih ruptura ili većih rekonstrukcija do 12 nedelja.
 • u svim slučajevima posle naših intervencija postavljamo gips samo ispod kolena, najčešće stavljamo plastični gips.
 • u početku je gips postavljen sa stopalom naniže u tzv. ekvinus položaj, potom se na kontrolama koriguje, postepeno vraćamo stopalo u normalan položaj.
 • značajno za oporavak je da naučite hod sa štakama bez oslonca na operisanu nogu. Za oporavak je bitno da se krećete i izvodite određene vežbe. 
 • Nekad je dobra opcija dodati prave suplemente kao npr Orthogol 
 • Za  kompletan oporavak posle operacije Ahilove tetive u Dr Dren potrebno je u proseku od 3 do 6 meseci.

Ahilova tetiva operacija i anestezija za intervenciju

 • sve operacije Ahilove tetive se u Dr Dren rade u bezbednoj lokalnoj anesteziji.
 • Dr Radoičić i ostali u Dr Dren imaju ogromno iskustvo u operacijama Ahilove tetive kod aktivnih, sportista i rekreativaca  
 • Primenjujemo poseban savremeni protokol koji ne zahteva opštu anesteziju. Tako se izbegavaju brojne moguće komplikacije i potreba za dužim bolničkim lečenjem i praćenjem.
 • Posle operacije tetive u lokalnoj anesteziji u Dr Dren nije neophodno ni najmanje zadržavanje.
 • Dobijate štake i sva uputstva u vezi dalje terapije, aktivnosti i kontrola.

Preoperativna priprema za operaciju Ahilove tetive

 • Operacija rupture Ahilove tetive izvedena u lokalnoj anesteziji je izuzetno bezbedna intervencija.
 • Mogućnost komplikacija kad intervenciju izvode obučeni lekari u Dr Dren je sveden na minimum.
 • Obzirom da te intervencije u Dr Dren rutinski radimo u lokalnoj anesteziji, priprema je relativno jednostavna i možete da se informišete na linku za preoperativnu pripremu.
 • Ukupno u Dr Dren za celu operaciju Ahilove tetive provodite samo nekoliko sati, nema čekanja niti nepotrebnog zadržavanja i gubljenja vašeg vremena.

Mogući rizici i komplikacije operacije

 • infekcije rane
 • usporeno zarastanje
 • problemi sa ranom i infekcije su češće kod pušača, dijabetesa, upotrebe kortikosteroida i kod nekih sistemskih bolesti. Pušenje je identifikovano kao značajan faktor rizika za infekcije i probleme sa ranom. Posebno važi za Ahilovu tetivu, pa svim našim pacijentima savetujemo prekid pušenja.
 • rizik od ponovne rupture Ahilove tetive koji je manji nego posle lečenja gipsom (nismo imali rerupture do sada kod naših pacijenata)
 • kontraktura ograničenje pokreta – takođe manji nego posle lečenja gipsom
 • tromboze i sve ostale koje su izuzetno retke

U izuzetno velikoj seriji operacija Ahilovih tetiva u Dr Dren nismo evidentirali rerupture

Zahvaljujući našem iskustvu i našem usavršenom operativnom postupku imobilizaciju smo primenjivali i primenjujemo u višestruko kraćem trajanju nego što se to radi kod neoperativnog pristupa.

Ahilova tetiva operacija

Kada je operacija Ahilove tetive potrebna, U Dr Dren se trudimo da je izvedemo u lokalnoj anesteziji, bez čekanja i odlaganja, i to kao jednodnevnu intervenciju.

Problem sa odloženim operacijama i sa starim raskidima Ahilove tetive je što su komplikacije značajno češće nego kod intervencija koje se izvode u skorijem periodu od povrede.

Savremena operacija Ahilove tetive cena

Podrazumeva primenu najbezbednijih i najboljih protokola za operacije Ahilove tetive.

Danas postoje nove tehnike, kao i savremeni instrumenti, implanti i specijalni konci za reparacije pokidane Ahilove tetive.

U Dr Dren pratimo i primenjujemo savremene pristupe.

PRP terapija za Ahilovu tetivu

PRP terapija za tetive posebno za Ahilovu može da bude od izuzetne pomoći i faktor ubrzanja zarastanja i jačanja tetive.

U Dr Dren u nekim slučajevima primenjujemo PRP terapiju kod povreda i raskida Ahilove tetive. Naše iskustvo sa PRP-om posebno kod starih raskida i reruptura Ahilove tetive je izuzetno dobro i povoljno.

Prednosti operacija Ahilove tetive

Prednosti

Prednosti su posebno važne za sportiste, kod mlađih, potom kod pacijenata koji obavljaju fizičke poslove ili u slučajevima ponovljenog raskida.

Veruje se da oporavak nakon rupture Ahilove tetive značajno kraće traje posle operacije nego kod lečenja samo gipsom. A to potvrđuje i naše iskustvo.


Često nam je operacija prva preporuka

Sve vrste operacija tetive kad se izvedu vrhunski su veoma uspešne. Omogućuju da se ogromna većina povređenih vrati svim svojim sportskim i rekreativnim aktivnostima. 

Imamo izuzetno veliku i uspešnu seriju operacija ruptura tetive kod sportista i rekreativaca. Bilo da su sveže povrede ili stari kompleksni raskidi Ahilove tetive. To je je jedna od naših češćih i izuzetno uspešnih intervencija. 

Možete da nam se obratite u vezi neoperativnog lečenja ali i primarne i revizione operacije ove izuzetno važne tetive.

za Dr Dren Ortopediju doc dr sci med Radoičić D. 

pročitajte još i o Haglund Peti, ili o ostalim temama u centru za stopalo i skočni zglob.

Sadržaj

Kompletna ruptura, raskid ili pucanje Ahilove tetive se relativno lako dijagnostikuje i potvrđuje.

 

Primenjuje se jednostavni Tompson test.

Pogledajte kako se izvodi.

Ahilova tetiva 🧙‍♂️
Ruptura, raskid ili pucanje Ahilove tetive je ozbiljna povreda. Posebno kod profesionalnih sportista i rekreativaca.

Operacija Ahilove tetive je nekad najbolja opcija za tretman svežih ruptura i jedina prava opcija za hronično nezarasle raskide Ahilove tetive. 

Često nas pitate kako to da u Dr Dren radimo Ahilove tietivu u lokalnoj anesteziji, pošto slika govori 1000 reči najbolje je da prikažemo.

Lokalna anestezija za ahilovu tetivu

Lokalnu ne primenjuju samo zubari 🦷, i ne ne zovemo stomatologe da daju anesteziju 😊.

Lokalna ima svoje brojne prednosti, za Ahilovu tetivu postoji nekoliko opcija za lokal.

Davanje pod ultrazvukom, pod neurostimulatorom, walant…

Ovde prikazujemo davanje sa neurostimulatorom, količina anestetika koju primenjujemo ovim putem je i do 3x manja nego što je očekivano.

Zanimljivost je da je reparacije Ahilove tetive (na načina kako je izvodimo u Dr Dren) hirurški manje innvazivna i bezbednija nego brojne stomatološke intevencije.

U Dr Dren primenjujemo najsavremenije i najbezbednije protokole, reparacije Ahilove tetive izvodimo u lokalnoj anesteziji, bez čekanja i odlaganja, i to kao jednodnevnu intervenciju posle koje nije potreban ni minut zadržavanja.

Podelite ako vam se dopalo:

2 одговора

 1. Poštovani,
  da li je moguća operacija ahilove tetive bez nošenja gipsa, u pitanju je tromboza i nikako nije poželjno nošenje gipsa, ako je moguće da li možemo da obavimo konsultaciju onlinne
  hvala
  srdačni pozdrav

  Pedja

  1. Poštovani, postavili ste vrlo zanimljivo pitanje,
   proverili smo sa dr postoji mogućnost oepracije ahilove tetive bez nošenja gipsa.
   Ipak pre bilo kakve potvrde neophodan je pregled našeg ortopeda, poslali smo detalje na email.

   Srdačni pozdrav
   Dr Dren

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Dr Dren društvene mreže

Popularno

Orthogol gel – deluje protiv bola, ukočenosti i otoka. Sadrži najbolje od prirode za zglobove, hrskavice, tetive i mišiće.

Orthogol kapsule – za čuvanje i povratak pokreta. Sadrže idealno balansiranu kombinaciju najboljih sastojaka za zdravlje zglobova.

Omogućuju optimalan unos preporučenih materija za održavanje zdravlja zglobova.

Kolagen Marina je tečni najbolji hidrolizovani Naticol kolagen sa optimalnom formulom za jedru kožu, sjajnu i gustu kosu i zdrave čvrste nokte

Immunogol kapsule – najbolje za jačanje imuniteta, pre i posle operacija, u toku oporavka ili slabosti.

Budite obavešteni

Prijavite se za naš newsletter

Bez spama, samo obaveštenje ao novim proizvodima i akcijama.

Sadržaj
možda je zanimljivo

skorašnji postovi

artroskopija kolena artroskopska endoskopska operacija kolena meniskusa i prednjeg ukrštenog ligamenta

Artroskopija kolena

Artroskopija kolena je minimalno invazivna ortopedska procedura. Omogućuje bezbedan uvid i intervencije na svim unutrašnjim strukturama kolena.

pročitaj više »
mortonov neurom bol u stopalu

Mortonov neurom

Mortonov neurom ili Mortonova bolest je bolno uvećanje nerva u prednjem delu stopala. Mortonov neurom je bolno uvećanje

pročitaj više »

You cannot copy content of this page

orthogol gel najbolji gel za zglobove mišiće ligamente tetive
orthogol gel najbolji gel za zglobove mišiće ligamente tetive

Važno je ko Vas pregleda i ko daje injekcije za zglobove

🎁 za vas

Dr Dren poklanja – posle pregleda ili injekcije

u Dr Dren na poklon potpuno besplatno dobijate ORTHOGOL gel

orto Injekcije, intervencije i pokloni!

3u1 hijaluronske injekcije od 18000 din

PRP inj. regenlab 24 000

 PRP i Hijaluron Cellular matrix 30000 din. 

BMAC za zglobove

POKLON Orthogol gel za datu injekciju

(pregled i stručno davanje su uključeni u akcijsku cenu ograničen broj injekcija, trajanje akcije do utroška planiranih inj.)

pozovite 069 693 640

Dr Dren AKCIJA !

Pokloni i popusti 

proverite ponudu i povoljnosti